Zawody nauczane we Wrocławiu

Zawód:Film o zawodzie:
betoniarz-zbrojarz* https://youtu.be/KsTuXuhlKaM
blacharz samochodowy https://youtu.be/zGrAxNfpmKk
cukiernik https://youtu.be/M1tXbstfPwo
elektromechanik https://youtu.be/FWOilYzw5Yg
elektromechanik pojazdów samochodowych https://youtu.be/Nqi3FoFcwdQ
elektryk https://youtu.be/cehSO5DDUTI
fotograf https://youtu.be/X81I9sXZsVE
fryzjer https://youtu.be/IMWcZNwi5A8
krawiec https://youtu.be/oHyuiFL4Oqk
kucharz https://youtu.be/rCMme7JiGlY
lakiernik https://youtu.be/0D6VyxxE4wc
mechanik maszyn i urządzeń drogowych* https://youtu.be/P2M2MZ_Ag7g
mechanik-monter maszyn i urządzeń https://youtu.be/oQYxgULtKDU
mechanik pojazdów motocyklowych https://youtu.be/lkNkJHYNXkQ
mechanik pojazdów samochodowych https://youtu.be/jXbTzNEDuxA
monter sieci i instalacji sanitarnych* https://youtu.be/e_PFmWd8Rhc
mechatronik https://youtu.be/LH3o9a9zV1Y
elektronik https://youtu.be/KRyzlj3efCw
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie https://youtu.be/KMuv63kl5iI
murarz-tynkarz https://youtu.be/4FwpbDriYUo
operator obrabiarek skrawających https://youtu.be/XdBQ5UnHUK4
piekarz https://youtu.be/YcM0PavGZbk
sprzedawca https://youtu.be/uDlu0jFg7iY
stolarz https://youtu.be/e1BEy8S7hOM
ślusarz https://youtu.be/AFZMN5O96_k
tapicer https://youtu.be/p3CqqeSw6Ag
złotnik-jubiler* https://youtu.be/1sr-FIbigpY
technik fotografii i multimediów https://youtu.be/1SoS69zoycY
kelner https://youtu.be/HZzNoR7p4Do
wędliniarz https://youtu.be/vbYoxNpc4YY
technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych* https://youtu.be/zN-ig34niZM
technik eksploatacji portów i terminali https://youtu.be/-CU4O9wkvzI
technik transportu kolejowego https://youtu.be/u0aieGetUMU
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym https://youtu.be/1F-Zw0l94ZI
technik pojazdów samochodowych https://youtu.be/24DrXjst4Aw
technik procesów drukowania* https://youtu.be/tjyBsZoOmIE
technik procesów introligatorskich* https://youtu.be/gDZZKOYFxPA
technik analityk https://youtu.be/o7ZXnPgy6eY
technik budownictwa https://youtu.be/hl8m7vE_aG8
technik grafiki i poligrafii cyfrowej https://youtu.be/FEXpGr8U1So
technik budowy dróg* https://youtu.be/jOp4FGrmEBo
technik ekonomista https://youtu.be/_mxZ9sq4vM0
technik elektronik https://youtu.be/_q2GYnT2Q9o
technik elektryk https://youtu.be/Y_ySVALbk64
technik elektroenergetyk transportu szynowego https://youtu.be/kxLYcPxgaJc
technik geodeta https://youtu.be/pvdPR8JH0uo
technik handlowiec https://youtu.be/0eVOcqgi67A
technik hotelarstwa https://youtu.be/EDk4h9MA6A0
technik informatyk https://youtu.be/kIETJSF8Oyo
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej https://youtu.be/ZZ2pSbtywhw
technik inżynierii sanitarnej* https://youtu.be/vbYoxNpc4YY
technik księgarstwa https://youtu.be/uvwfqMVkxck
technik logistyk https://youtu.be/LOJ2gSPc19Q
technik mechanik https://youtu.be/x2TeqYgbZG4
technik mechanik lotniczy https://youtu.be/JuIcF_pZrv8
technik mechatronik https://youtu.be/H7HCMYR0NLA
technik obsługi turystycznej https://youtu.be/BEH7-vJta6c
technik optyk* https://youtu.be/1VNLTpnEKtE
technik ochrony środowiska https://youtu.be/77CjIgkAv3c
technik organizacji reklamy https://youtu.be/FbAeNfLOL5Y
technik spedytor https://youtu.be/FzwNGV0Pxag
technik przemysłu mody https://youtu.be/4eeR0JhIXJo
technik teleinformatyk https://youtu.be/mIgVPStUh5Y
technik usług fryzjerskich https://youtu.be/VcY60rLgA-M
technik żywienia i usług gastronomicznych https://youtu.be/R-jlJM5Iumc
technik urządzeń dźwigowych https://youtu.be/trOjf9fXDMQ
technik chłodnictwa i klimatyzacji https://youtu.be/7g13XE-W9VQ
technik renowacji elementów architektury brak filmu
technik lotniskowych służb operacyjnych brak filmu
magazynier-logistyk brak filmu
technik żeglugi śródlądowej https://vimeo.com/335381261 

*zawody do których w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie naboru w szkołach prowadzonych przez miasto Wrocław

Zapoznaj się z "Przewodnikiem po zawodach." KOWEZiu

Spis treści:

Część II
Grupa zawodów budowlanych str. 30
Grupa zawodów dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych, instalacji przemysłowych str. 64
Grupa zawodów związanych z budową dróg kołowych i szynowych str. 78
Grupa kształtowanie środowiska str. 86
Grupa zawodów chemiczno – ceramiczno – szklarsko – drzewna str. 98

Część III
Grupa elektryczno – elektroniczno – teleinformatyczna str. 124
Grupa zawodów hutniczo – odlewniczych str. 158
Grupa zawodów mechanicznych str. 172

Część IV
Grupa zawodów skórzano – włókienniczo – odzieżowych str. 222
Grupa zawodów spożywczych str. 248
Grupa górnicza str. 262
Grupa zawodów uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt str. 280
Grupa transportu drogowego, kolejowego i wodnego str. 308
Grupa zawodów dźwiękowych str. 324
Grupa zawodów gastronomicznych str. 336
Grupa zawodów ekonomiczno – finansowo – biurowych str. 344

Część V
Grupa zawodów fryzjersko- kosmetycznych str. 366
Grupa ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia str. 374
Grupa zawodów związanych z ochroną zdrowia str.382
Grupa zawodów poligraficznych i fotograficznych str. 414
Grupa pomoc społeczna str. 430
Grupa turystyczno – hotelarska str. 442