Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

Technika

Nazwa zespołu szkół

Technikum

Adres

Zawody

Oferta i warunki rekrutacji na rok szkolny

2022/2023

Zespół Szkół Nr 1

T nr 1

Słubicka 29/33

technik informatyk
technik handlowiec
technik reklamy
technik przemysłu mody

 https://www.zs1.wroc.pl/nabor/nabor-dla-absolwentow-szkoly-podstawowej/

Zespół Szkół Nr 2

T nr 2

Borowska 105

technik mechanik
technik mechatronik
technik pojazdów samochodowych

https://zs2.wroclaw.pl/files/111/planowe-oddzialy2223.pdf

Zespół Szkół Nr 18

T nr 3

Mł. Techników 58

technik mechanik,
technik energetyk
technik mechatronik
technik elektryk
technik chłodnictwa i klimatyzacji
technik urządzeń dźwigowych
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

http://www.zs18.wroc.pl/?page_id=871

Zespół Szkół Zawodowych
Nr 5

T nr 5

Dawida 5/7

technik usług fryzjerskich
technik handlowiec

https://zsz5.edupage.org/a/rekrutacja-20222023?eqa=YmlkPWJsb2cxMSZ3aWQ9YmxvZzExX0Jsb2dfMSZhaWRfYmxvZzExX0Jsb2dfMT00

Lotnicze Zakłady Naukowe

T nr 6

Kiełczowska 43

technik mechanik
technik automatyk
technik mechatronik
technik mechanik lotniczy
technik eksploatacji portów i terminali
technik logistyk
technik lotniskowych służb operacyjnych

https://lzn.pl/rekrutacja/

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

T nr 7

Haukego-Bosaka 21

technik teleinformatyk
technik informatyk
technik elektronik
technik robotyk

https://zstie.edu.pl/dla-kandydata/

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących

T nr 8

Drukarska 50

technik handlowiec
technik ekonomista
technik rachunkowości

https://drukarska.net/images/rekrutacja/202202-rekrutacja-technikum-regulamin.pdf

Zespół Szkół Gastronomicznych

T nr 9

Kamienna 86

technik usług kelnerskich,
technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik hotelarstwa,
technik organizacji turystyki

http://www.zsg.wroclaw.pl/userfiles/file/rok%20szkolny%202022%202023/rekrutacja/Kier%20%20kszta%C5%82%20%20-%20%202022.pdf

Elektroniczne Zakłady Naukowe

T nr 10

Braniborska 57

technik informatyk
technik automatyk
technik mechatronik
technik elektronik
technik programista

 https://ezn.edu.pl/wp-content/uploads/2022/02/Strona_EZN_GRUPY-REKRUTACYJNE-2022-2023.pdf 

Zespół Szkół Budowlanych

T nr 11

Grabiszyńska 236

technik budownictwa
technik geodeta
technik dekarstwa

 https://www.zsb.wroc.pl/a/nabor-20222023-strona-w-opracowaniu 

Zespół Szkół Logistycznych

T nr 12

Dawida 9/11

technik logistyk
technik spedytor 
technik eksploatacji portów i terminali
technik transportu kolejowego,
technik elektroenergetyk, transportu szynowego

http://logistyk-zsl.wroclaw.pl//oferta/oferta_pod.html

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

T nr 13

Worcella 3

technik ekonomista,
technik rachunkowości,
technik reklamy

https://zsea.wroclaw.szkolnastrona.pl/p,26,dla-kandydatow

Zespół Szkół nr 6

T nr 14

Nowodworska 78/82

technik ekonomista (oddział integracyjny),
technik reklamy (oddział integracyjny)

http://zs6.wroc.pl/strefa-ucznia/oferta-edukacyjna/

Technikum nr 15

T nr 15

Skwierzyńska 1/7

technik reklamy,
technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
technik fotografii i multimediów,
technik ochrony środowiska,
technik analityk

https://t15.wroclaw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/

Zespół Szkół Nr 3

T nr 16

Szkocka 64

technik organizacji turystyki,
technik ekonomista,
technik hotelarstwa (przygotowawcza dla obcokrajowców),
technik rachunkowości,
technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik architektury krajobrazu,
technik hotelarstwa - klasa dwujęzyczna (j.angielski)
technik organizacji turystyki - klasa dwujęzyczna (j.angielski)

https://zs3wroc.edupage.org/

Technikum nr 18

T nr 18

Ślężna 2-24

technik weterynarii,            
technik optyk,
technik ortopeda

http://www.t18.wroclaw.pl/dlauczniow/rekrutacja

Zespół Szkół nr 8

T nr 19

M. Reja 3

technik informatyk                              

https://www.zs8.wroc.pl/rekrutacja-kandydaci-tech/

 

Branżowe szkoły I stopnia

 

Nazwa zespołu szkół

Numer BS I stopnia

Adres

Zawody

Oferta i warunki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

BS I nr 1

Haukego-Bosaka 21

elektronik

https://zstie.edu.pl/dla-kandydata/

Zespół Szkół Nr 2

BS I nr 2

Borowska 105

mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy,
lakiernik samochodowy,
mechanik motocyklowy

https://zs2.wroclaw.pl/files/111/planowe-oddzialy2223.pdf

Zespół Szkół Nr 18

BS I nr 3

Mł. Techników 58

operator obrabiarek skrawających (dla obcokracowców)
mechanik monter maszyn i urządzeń,
elektryk (dla obcokracowców),
elektromechanik
ślusarz

http://www.zs18.wroc.pl/?page_id=871

Zespół Szkół Budowlanych

BS I nr 4

Grabiszyńska 236

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5

BS I nr 5

Dawida 5/7

fryzjer,
murarz-tynkarz,
piekarz,
kucharz,
cukiernik,
mechanik pojazdów samochodowych,
sprzedawca,
stolarz,
elektryk,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
tapicer,
krawiec,
fotograf,
blacharz samochodowy,
lakiernik samochodowy,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

https://zsz5.edupage.org/a/rekrutacja-20222023?eqa=YmlkPWJsb2cxMSZ3aWQ9YmxvZzExX0Jsb2dfMSZhaWRfYmxvZzExX0Jsb2dfMT00

Lotnicze Zakłady Naukowe

BS I nr 6

Kiełczowska 43

operator obrabiarek skrawających
mechatronik

https://lzn.pl/rekrutacja/

Zespół Szkół Logistycznych

BS I nr 12

Dawida 9-11

magazynier logistyk,

http://logistyk-zsl.wroclaw.pl//oferta/oferta_pod.html

Zespół Szkół Gastronomicznych

BS I nr 9

Kamienna 86

kucharz

http://zsg.wroclaw.pl/userfiles/file/rok%20szkolny%202022%202023/rekrutacja/Kier%20%20kszta%C5%82%20%20-%20%202022.pdf

Zespół Szkół Nr 1

BS I nr 10

Słubicka 29/33

sprzedawca
krawiec

https://www.zs1.wroc.pl/nabor/nabor-dla-absolwentow-szkoly-podstawowej/