Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

Technika

Nazwa zespołu szkół

Technikum

Adres

Zawody

Oferta i warunki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zespół Szkół Nr 1

T nr 1

Słubicka 29/33

technik informatyk
technik handlowiec
technik reklamy
technik przemysłu mody

https://www.zs1.wroc.pl/nabor/nabor-dla-absolwentow-gimnazjum/

Zespół Szkół Nr 2

T nr 2

Borowska 105

technik mechanik
technik mechatronik
technik pojazdów samochodowych

https://www.zs2.wroclaw.pl/images/dokumenty/rekrutacja/Oddzialy_planowane20.pdf

Zespół Szkół Nr 18

T nr 3

Mł. Techników 58

technik mechanik,
technik energetyk
technik mechatronik
technik elektryk
technik chłodnictwa i klimatyzacji
technik urządzeń dźwigowych
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

http://www.zs18.wroc.pl/?page_id=871

Zespół Szkół Zawodowych
Nr 5

T nr 5

Dawida 5/7

technik usług fryzjerskich
technik handlowiec

https://zsz5.edupage.org/a/rekrutacja-20202021?eqa=YmlkPWJsb2cxMSZ3aWQ9YmxvZzExX0Jsb2dfMSZhaWRfYmxvZzExX0Jsb2dfMT00

Lotnicze Zakłady Naukowe

T nr 6

Kiełczowska 43

technik mechanik
technik automatyk
technik mechatronik
technik mechanik lotniczy
technik eksploatacji portów i terminali
technik logistyk
technik lotniskowych służb operacyjnych

https://lzn.pl/wp-content/uploads/2020/02/Plan-naboru-Tech.-2020-2021.doc.pdf

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

T nr 7

Haukego-Bosaka 21

technik teleinformatyk
technik informatyk
technik elektronik

http://www.zstie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&Itemid=5

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących

T nr 8

Drukarska 50

technik handlowiec
technik ekonomista

http://www.drukarska.net/images/rekrutacja/regulamin_rekrutacji_technikum-2020-2021.pdf

Zespół Szkół Gastronomicznych

T nr 9

Kamienna 86

technik usług kelnerskich,
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa,
technik organizacji turystyki

http://www.zsg.wroclaw.pl/userfiles/file/rok%20szkolny%202020%202021/rekrutacja/Kier_%20kszta%C5%82_%20-%202020%20na%20str.pdf

Elektroniczne Zakłady Naukowe

T nr 10

Braniborska 57

technik informatyk
technik automatyk
technik mechatronik
technik elektronik

technik programista

http://ezn.edu.pl/rekrutacja/

Zespół Szkół Budowlanych

T nr 11

Grabiszyńska 236

technik budownictwa
technik geodeta

https://zsb-wroc.edupage.org/text9/

Zespół Szkół Logistycznych

T nr 12

Dawida 9/11

technik logistyk
technik spedytor 
technik eksploatacji portów i terminali
kolejowym, technik transportu kolejowego
technik elektroenergetyk transportu szynowego

http://logistyk-zsl.wroclaw.pl//oferta/oferta_pod.html

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

T nr 13

Worcella 3

technik ekonomista
technik rachunkowości
technik reklamy

https://zsea.wroclaw.szkolnastrona.pl/p,26,dla-kandydatow

Zespół Szkół nr 6

T nr 14

Nowodworska 78/82

technik ekonomista (oddział integracyjny)
technik reklamy

http://zs6.wroc.pl/strefa-ucznia/oferta-edukacyjna/

Technikum nr 15

T nr 15

Skwierzyńska 1/7

technik reklamy
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik fotografii i multimediów
technik ochrony środowiska
technik analityk

https://t15.wroclaw.pl/dla-kandydatow/

Zespół Szkół Nr 3

T nr 16

Szkocka 64

technik organizacji turystyki
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik architektury krajobrazu

technik hotelarstwa - klasa dwujęzyczna (j.angielski)
technik organizacji turystyki - klasa dwujęzyczna (j.angielski)

https://zs3wroc.edupage.org/

Technikum nr 18

T nr 18

Ślężna 2-24

technik weterynarii
technik optyk
technik ortopeda

http://t18.wroclaw.pl/dlauczniow/rekrutacja

Zespół Szkół nr 8

T nr 19

M. Reja 3

technik informatyk

http://www.zs8.wroc.pl/nasze-klasy/

 

Branżowe szkoły I stopnia

Nazwa zespołu szkół

Numer BS I stopnia

Adres

Zawody

Oferta i warunki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

BS I nr 1

Haukego-Bosaka 21

elektronik

http://www.zstie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&Itemid=5

Zespół Szkół Nr 2

BS I nr 2

Borowska 105

mechanik pojazdów samochodowych kierowca mechanik
elektromechanik pojazdów samochodowych
blacharz samochodowy
lakiernik samochodowy
mechatronik
mechanik motocyklowy

https://www.zs2.wroclaw.pl/images/dokumenty/rekrutacja/Oddzialy_planowane20.pdf

Zespół Szkół Nr 18

BS I nr 3

Mł. Techników 58

operator obrabiarek skrawających
mechanik monter maszyn i urządzeń elektryk
elektromechanik
ślusarz

http://www.zs18.wroc.pl/?page_id=871

Zespół Szkół Budowlanych

BS I nr 4

Grabiszyńska 236

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

https://zsb-wroc.edupage.org/text9/

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5

BS I nr 5

Dawida 5/7

fryzjer
fryzjer- barber
murarz-tynkarz
dekarz
piekarz
kucharz
cukiernik
mechanik pojazdów samochodowych
sprzedawca
stolarz
elektryk
elektromechanik pojazdów samochodowych
tapicer
krawiec
fotograf
blacharz samochodowy
lakiernik samochodowy
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
automatyk
elektromechanik

https://zsz5.edupage.org/a/rekrutacja-20202021?eqa=YmlkPWJsb2cxMSZ3aWQ9YmxvZzExX0Jsb2dfMSZhaWRfYmxvZzExX0Jsb2dfMT00

Lotnicze Zakłady Naukowe

BS I nr 6

Kiełczowska 43

operator obrabiarek skrawających
mechatronik

https://lzn.pl/wp-content/uploads/2020/02/Plan-naboru-BS-I-stopnia.doc.pdf

Zespół Szkół Logistycznych

BS I nr 12

Dawida 9-11

magazynier logistyk

http://logistyk-zsl.wroclaw.pl//oferta/oferta_pod.html

Zespół Szkół Gastronomicznych

BS I nr 9

Kamienna 86

kucharz
kelner

http://www.zsg.wroclaw.pl/userfiles/file/rok%20szkolny%202020%202021/rekrutacja/Kier_%20kszta%C5%82_%20-%202020%20na%20str.pdf

Zespół Szkół Nr 1

BS I nr 10

Słubicka 29/33

sprzedawca
krawiec

https://www.zs1.wroc.pl/nabor/nabor-dla-absolwentow-gimnazjum/