Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

Technika

Nazwa zespołu szkółTechnikumAdresZawodyOferta i warunki rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
Zespół Szkół Nr 1 T nr 1 Słubicka 29/33 technik informatyk, 
technik handlowiec,
technik organizacji reklamy, technik przemysłu mody
http://www.zs1.wroc.pl/
Zespół Szkół Nr 2 T nr 2 Borowska 105 technik mechanik,
technik mechatronik,
technik pojazdów samochodowych
http://www.zs2.wroclaw.pl/
Zespół Szkół Nr 18 T nr 3 Mł. Techników 58 technik mechanik, technik energetyk
technik mechatronik,
technik elektryk, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych,technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
http://www.zs18.wroc.pl/
Zespół Szkół Zawodowych
Nr 5
T nr 5 Dawida 5/7 technik usług fryzjerskich, technik handlowiec http://www.zsz5wroclaw.home.pl/
Lotnicze Zakłady Naukowe T nr 6 Kiełczowska 43 technik mechanik, technik automatyk,
technik mechatronik,
technik mechanik lotniczy,
technik eksploatacji portów i terminali,
technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych.
http://www.lzn.pl/
Zespół Szkół Teleinformatycznych
i Elektronicznych
T nr 7 Haukego-Bosaka 21 technik teleinformatyk,
technik informatyk, technik elektronik
http://www.zstie.nazwa.pl/
Zespół Szkół Ekonomicznych T nr 8 Drukarska 50 technik handlowiec,
technik ekonomista
http://www.drukarska.net/
Zespół Szkół Gastronomicznych T nr 9 Kamienna 86 technik usług kelnerskich,
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa,
technik organizacji turystyki
http://www.zsg.wroclaw.pl/
Elektroniczne Zakłady Naukowe T nr 10 Braniborska 57 technik informatyk, technik automatyk
technik mechatronik,
technik elektronik
http://www.ezn.edu.pl/
Zespół Szkół Budowlanych T nr 11 Grabiszyńska 236 technik budownictwa,
technik geodeta,

http://www.zsb.wroclaw.pl/
Zespół Szkół Logistycznych T nr 12 Dawida 9/11 technik logistyk,
technik spedytor, 
technik eksploatacji portów i terminali,
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego,
technik elektroenergetyk transportu szynowego
http://www.zs23.wroclaw.pl/
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych T nr 13 Worcella 3 technik ekonomista, technik rachunkowości,
technik reklamy
http://www.zsea.wroclaw.szkolnastrona.pl
Zespół Szkół nr 6 T nr 14 Nowodworska 78/82 technik ekonomista
(oddział integracyjny)
http://zs6.wroc.pl/
Technikum nr 15 T nr 15 Skwierzyńska 1/7 technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
technik fotografii i multimediów,
technik ochrony środowiska, technik analityk
http://t15.wroclaw.pl/
Zespół Szkół Nr 3 T nr 16 Szkocka 64 technik organizacji turystyki, technik ekonomista,
technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu
http://www.zs3.wroc.pl/
Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu   Młodych Techników 58 technik żeglugi śródlądowej http://tzs.edu.pl/

 

Branżowe szkoły I stopnia

 Nazwa zespołu szkółNumer BS I stopniaAdresZawodyOferta i warunki rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych BS nr 1 Haukego-Bosaka 21 elektronik http://www.zstie.nazwa.pl/
Zespół Szkół Nr 2 BS nr 2 Borowska 105 mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy,
lakiernik samochodowy,
mechatronik,
mechanik pojazdów motocyklowych
http://www.zs2.wroclaw.pl/
Zespół Szkół Nr 18 BS nr 3 Mł. Techników 58 operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk,
elektromechanik,
ślusarz
http://www.zs18.wroc.pl/
Zespół Szkół Budowlanych BS nr 4 Grabiszyńska 236 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
murarz-tynkarz
http://www.zsb.wroclaw.pl/
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 BS nr 5 Dawida 5/7 fryzjer- barber, murarz-tynkarz, dekarz
piekarz,
kucharz,
kamieniarz,
cukiernik,
mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca,
stolarz,
elektryk,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
tapicer,
krawiec,
fotograf,
blacharz samochodowy,
lakiernik samochodowy,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, automatyk, elektromechanik
http://www.zsz5wroclaw.home.pl/
Lotnicze Zakłady Naukowe BS nr 6 Kiełczowska 43 operator obrabiarek skrawających,
mechatronik
http://www.lzn.pl/
Zespół Szkół Logistycznych BS nr 12 Dawida 9-11 magazynier logistyk  http://www.zs23.wroclaw.pl/
Zespół Szkół Gastronomicznych BS nr 9 Kamienna 86 kucharz, kelner http://www.zsg.wroclaw.pl/
Zespół Szkół Nr 1 BS  nr 10 Słubicka 29/33 sprzedawca,
krawiec
http://www.zs1.wroc.pl/