Prognoza Ministerstwa Edukacji i Nauki dotycząca zapotrzebowania na pracowników

Każdego roku w lutym Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", prognozę dotyczącą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Ze szczegółami można zapoznać się tutaj: https://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2022/120

 

 Bez tytułu