Magdalena Dziurzyńska

Nauczyciel - doradca zawodowy
mdziurzynska@ckp.pl

W Centrum Kształcenia Praktycznego pracuje od 2000 roku . Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pedagogicznym. Posiada przygotowanie do pracy nauczyciela oraz doradcy zawodowego.

Jako doradca zawodowy pracuje od 2004 roku prowadząc zajęcia grupowe i indywidualne z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zainteresowania muzyka klasyczna i chóralna.