Katarzyna Ruta

Nauczyciel - doradca zawodowy
kruta@ckp.pl

W Centrum Kształcenia Praktycznego pracuje od 2009 roku. Nauczyciel mianowany-doradca zawodowy. Prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Realizuje zajęcia grupowe i indywidualne, pomaga w konstruowaniu planu rozwoju edukacyjno-zawodowego w Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej. Pracuje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest administratorem strony www.doradcy-wroclaw.pl 

Zajęcia grupowe dla uczniów gimnazjum obejmują samopoznanie, świat zawodów, wybór szkoły ponadgimnazjalnej ,symulację punktów rekrutacyjnych. Realizuje program również w oddziałach przyszpitalnych na terenie Wrocławia. Prowadzi e-konsultacje w ramach portalu www.doradcy-wroclaw.pl, którego jest administratorem.