Zdzisław Kolan

Kierownik Międzyszkolnego Ośrodka Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego
zkolan@ckz.edu.pl

Technik elektryk i mgr inż. elektronik. Przewodniczący Komisji Programowej dla Zawodów Elektryczno-Elektronicznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Autor podręcznika „Urządzenia techniki komputerowej" dla zawodu technik informatyk. Współautor reformy kształcenia zawodowego wdrażanej w Polsce od roku 2012 oraz autor nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Koordynator projektów EFS w Ministerstwie Edukacji Narodowej „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych" oraz „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe". Dyrektor Elektronicznych Zakładów Naukowych w latach 1989 – 1996. Współtwórca i dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w latach 1996 – 2004. Obecnie koordynuje pracę doradców zawodowych we Wrocławiu.