Ewelina Kurpios

Nauczyciel - doradca zawodowy 
konsultacje indywidualne popołudniowe w CKZ - poniedziałek

ekurpios2@ckz.edu.pl

W Centrum Kształcenia Zawodowego pracuje od 2019 roku, w Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej prowadzi warsztaty z młodzieżą oraz konsultacje indywidualne. Posiada doświadczenie jako doradca zawodowy od 2009 roku. Prowadziła warsztaty i szkolenia dla uczniów na każdym szczeblu edukacji, studentów, nauczycieli, rodziców, osób z niepełnosprawnością, młodzieży przebywającej w ośrodkach socjoterapii, osób osadzonych w zakładach karnych.

Szkoliła także przyszłych asystentów osób z niepełnosprawnością.
Zrealizowała ponad 5000 godzin szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej planowania kariery, odkrywania potencjału, treningach kompetencji społecznych, warsztatach integracyjnych i aktywizujących, prowadzi także szkolenia dotyczące zwiększania poczucia wartości, zarządzania sobą w czasie, radzenia sobie z trudnościami, stresem i zmianą. Pomaga skutecznie przygotować się do wyboru szkoły i kierunku studiów.Doradca zawodu z wykształcenia, pasji i powołania. Gdy miała 15 lat wymarzyła sobie zawód, który dziś wykonuje z radością i pełnym zaangażowaniem. Pomaganie i pobudzanie do działania traktuje jako swoją życiową misję. Pełna energii i otwartości dla drugiego człowieka.Zwolenniczka koncepcji całożyciowego uczenia, uwielbia kontakt z ludźmi i energię grupy. Głęboko wierzy, że jedyną drogą do wykonania dobrej pracy, jest kochanie tego, co się robi. W pełni zgadza się ze słowami W. James’a: „Największym odkryciem naszego pokolenia, było stwierdzenie, że ludzie mogą zmieniać swoje życie, zmieniając swoje wewnętrzne nastawienie.”Marzycielka, zakochana w Portugalii, Wrocławiu i szwajcarskiej czekoladzie.