Hanna Łozińska

Nauczyciel - doradca zawodowy 
konsultacje indywidualne popołudniowe w CKZ - wtorek

hlozinska@ckz.edu.pl

W Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej prowadzi warsztaty grupowe związane z poznaniem swoich umiejętności, zainteresowań, predyspozycji. Wspiera podczas konsultacji indywidualnych w projektowaniu kariery edukacyjno-zawodowej. Pracę doradcy kariery wykonuje z pasją i powołaniem. Szczególnie zainteresowana modelem poradnictwa Life Design. Zgadza się ze stwierdzeniem Marka Savickasa „Gdy zmienia się muzyka, zmienia się taniec” – w karierze oznacza to plastyczność, gotowość do zmian. Lubi słuchać historii drugiego człowieka, wierzy, że każdy człowiek uczy się przez całe życie z różnych doświadczeń.