Irena Zaczkiewicz-Kląskała

Nauczyciel - doradca zawodowy
konsultacje indywidualne popołudniowe w CKZ - poniedziałek

izaczkiewicz@ckz.edu.pl

Nauczyciel z długoletnim doświadczeniem - doradca zawodowy w CKP od 2006 roku. Nauczyciel dyplomowany. Ukończone studia wyższe i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. Prowadzi zajęcia grupowe z poradnictwa kariery i porady indywidualne. Bliskie jest jej doradztwo dialogowe.

Jest współautorką dwóch publikacji na temat doradztwa zawodowego „ Moja kariera"- poradnik dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, „Wspieranie dziecka w jego rozwoju edukacyjno- zawodowym" - poradnik dla rodziców.