Jolanta Kruk

Nauczyciel - doradca zawodowy
jkruk@ckp.pl

W Centrum Kształcenia Praktycznego pracuje od września 2006 roku w charakterze nauczyciela-doradcy zawodowego. Jest nauczycielem dyplomowanym i prowadzi zajęcia grupowe z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego. Ponadto udziela konsultacji indywidualnych uczniom oraz ich rodzicom z gimnazjum i liceum.