Marta Kaczmarczyk

Nauczyciel - doradca zawodowy
konsultacje indywidualne popołudniowe w CKZ - wtorek

mkaczmarczyk@ckz.edu.pl

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Na stanowisku doradcy zawodowego w CKZ od 2004r. Prowadzi zajęcia grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego z uczniami szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz konsultacje indywidualne dla uczniów i ich rodziców.