Nasze publikacje

Nasi doradcy z myślą o wrocławskich gimnazjalistach jak i uczniach szkół ponadgimnazjalnych opracowali publikacje Przewodnik dla Gimnazjalisty „Wybieram szkołę” (autorki: Teresa Podgórska i Aldona Ziemba) i Poradnik dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej „Moja kariera” (autorki: Teresa Podgórska, Irena Zaczkiewicz-Kląskała, Jolanta Kruk, Aleksandra Kubiszyn) zawierające szereg ważnych informacji wspomagających ucznia w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. W obu publikacjach autorki postawiły sobie za cel zmotywowanie ucznia do analizowania i poszukiwania informacji na temat planowania kariery oraz do współpracy w tym zakresie z wychowawcą, rodzicami i doradcą zawodowym. Zawarte treści w wymienionych publikacjach prowadzą ucznia przez kolejne etapy planowania swojego rozwoju, od poznania siebie, zawodów, rynku pracy do określenia swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Zachęcają ucznia do świadomego zaplanowania swoich wyborów edukacyjnych i zawodowych.

We wszystkich wrocławskich szkołach są one dostępne dla uczniów za pośrednictwem biblioteki szkolnej, pedagoga lub nauczyciela-wychowawcę. Zaproponowane publikacje mogą być również pomocą dydaktyczną dla wychowawcy - nauczyciela, który chce rozmawiać z uczniami na temat ich rozwoju edukacyjnego.

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi doradcami dziecka w jego rozwoju. Doradcy mają tego świadomość i dlatego dedykowali Rodzicom kolejną publikację pt. „Wspieranie dziecka w jego rozwoju edukacyjno-zawodowym”. ( autorki: Irena Zaczkiewicz- Kląskała i Teresa Podgórska) Publikacja ma charakter niewielkiego poradnika. Zachęca do poznawania własnego dziecka, w warunkach współpracy i na zasadach dobrej komunikacji. Podkreślamy jak ważne jest umacnianie u dziecka poczucia własnej wartości, motywowanie do lepszej pracy oraz do częstych rozmów na temat korzyści wynikających ze świadomego planowania przyszłości edukacyjnej i wyboru zawodu zgodnego z zainteresowaniami i predyspozycjami. Poradnik otrzymały wrocławskie gimnazja i podobnie jak poprzednie publikacje może trafić w ręce rodziców za pośrednictwem biblioteki szkolnej, pedagoga czy też wychowawcy. Zachęcamy nie tylko rodziców, ale również nauczycieli do zapoznania się z nim.

1  2  3