Materiały dla nauczycieli i doradców

Charakterystyka wybranych zawodów i możliwości ich pozyskania

Read more

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO W KLASACH VII I VIII ORAZ PROPOZYCJA WSDZ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Załącznik do pobrania: 

"Poradnik „Indywidualne doradztwo zawodowe – ROZMOWA DORADCZA” jest zbiorem możliwie najbardziej praktycznych wskazówek, gotowych do zastosowania w codziennej pracy doradców zawodowych i wszystkich pedagogów, nauczycieli, wychowawców, edukatorów i innych dorosłych, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Być może w Twoim otoczeniu zawodowym są osoby, które skorzystają z zawartej w Poradniku wiedzy – zachęcamy do dzielenia się tą bezpłatną publikacją i przesyłania jej wszystkim, którym może ona pomóc".

Źródło: https://mapakarier.org/