Hufce pracy

Głównym zadaniem hufców pracy jest pomoc młodzieży niepełnoletniej (od 15 do 18 roku życia) zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wrocławskie Hufce Pracy mieszczą się w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9 (wejście od ul. Mazowieckiej).

Hufce pracy zapewniają uczestnikom możliwość kontynuacji nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy hufców odbywają przygotowanie zawodowe w zakładach pracy w tym w zakładach rzemieślniczych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w oparciu o zawarte umowy indywidualne o pracę w celu przygotowania zawodowego w ramach OHP. Przygotowanie zawodowe realizowane jest w następujących zawodach:

  • kucharz,
  • sprzedawca,
  • murarz-tynkarz,
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • cukiernik,
  • piekarz,
  • stolarz,
  • krawiec.

Część młodzieży po zakończeniu okresu szkolenia zawodowego będzie miała możliwość podjęcia pracy stałej w zakładach, w których przyucza się lub uczy się zawodu. Młodociani objęci są także formami kształcenia kursowego realizowanego w ramach rzemieślniczej nauki zawodu.

tel. kontaktowy 71 342 47 75
e-mail: hp.wroclaw@ohp.pl
http://www.dolnoslaska.ohp.pl/549-4610fa2a7d06c.htm