Kursy KKZ

http://www.koweziu.edu.pl/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe- WYSZUKIWARKA KURSÓW W POLSCE.

W celu wyszukania kwalifikacyjnego kursu zawodowego, należy wybrać kwalifikację lub zawód oraz województwo.

W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacja zawodowa to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

Kwalifikacja zawodowa to zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację.

Przykład 1.
W zawodzie ELEKTRYK wyodrębniono jedną kwalifikację:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Przykład 2.
W zawodzie TECHNIK ELEKTRYK wyodrębniono dwie kwalifikacje:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Przykład 3.
W zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH wyodrębniono dwie kwalifikacje:
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent liceum ogólnokształcącego uzyska tytuł TECHNIKA w wybranym zawodzie wtedy, gdy ukończy kwalifikacyjne kursy zawodowe i zda egzaminy potwierdzające kwalifikacje w tym zawodzie.

Przykład 4.
Absolwent liceum ogólnokształcącego uzyska tytuł zawodowy TECHNIK ELEKTRYK wtedy, gdy ukończy kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz zda egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Przykład 5.
Absolwent liceum ogólnokształcącego uzyska tytuł zawodowy TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH wtedy, gdy ukończy kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz zda egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje:
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Załączniki:
Pobierz plik (7 Poznaj kwalifikacyjne kursy zawodowe.pdf)7 Poznaj kwalifikacyjne kursy zawodowe.pdf[Wyszukaj kwalifikacyjne kursy zawodowe]408 kB