Poznaj siebie

Proponujemy Ci zbadanie Twoich predyspozycji zawodowych, które wynikają z Twoich cech osobowych, uzdolnień i zainteresowań. Zastanów się, czy otrzymany wynik będzie zgodny z wcześniejszym wyobrażeniem o zawodach. Czy potwierdza, że posiadasz odpowiednie predyspozycje, wymagane dla zawodu, którym byłeś dotychczas zainteresowany.