Terminy rekrutacji

do szkół ponadpodstawowych

 

„Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zostaną określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do końca stycznia 2019 roku (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 154.1.)”