Szkolnictwo ponadpodstawowe

szkolnictwo ponadpodstawowe 2019 2020

PRZYKŁAD 1.
Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika handlowca (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po ukończeniu wybranej szkoły)

sciezka1

sciazka2

 

PRZYKŁAD 2.
Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po ukończeniu wybranej szkoły)

sciazka2 1

sciazka2 1

 

PRZYKŁAD 3.
Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika elektryka (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po ukończeniu wybranej szkoły)

sciazka2 1

sciazka2 1

 

PRZYKŁAD 4.
Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika mechanika (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po ukończeniu wybranej szkoły)

sciazka2 1

sciazka2 1

 

PRZYKŁAD 5.
Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika logistyka (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po ukończeniu wybranej szkoły)

sciazka2 1

sciazka2 1

 

Jeśli uczeń ukończy branżową szkołę I stopnia – zdobędzie pierwszy zawód
i jeśli dodatkowo ukończy branżową szkołę II stopnia – zdobędzie drugi zawód,
tj. zawód technika i może ponadto zdać egzamin maturalny

szkolnictwo ponadpodstawowe tabelka