Dla uczniów szkół podstawowych

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Read more

Oferta edukacyjna dla zeszłorocznych ósmoklasistów

Read more
 

Podstawa prawna doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach podstawowych

               od roku 2018/19

 

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r - art. 98 ust. 1 pkt.16 i art.109 ustawy ust. 1 pkt. 7

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r, w sprawie doradztwa zawodowego.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 


Opracował:
zespół doradców zawodowych
Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu

Załączniki:
Pobierz plik (Rozp. w sprawie doradztwa.pdf)Rozp. w sprawie doradztwa.pdf[Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r, w sprawie doradztwa zawodowego.]140 kB