Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Zarządzenie Nr 14 /2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 roku oraz Zarządzenie Nr 18 /2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w województwie dolnośląskim.

Poniżej link z załącznikami:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Rekrutacja 2019 r.

Szanowni Rodzice
W ofercie edukacyjnej wrocławskich szkół znajdziecie Państwo dla swoich dzieci trzy typy szkół.
Szkoła jest ważnym etapem przygotowującym ucznia do roli pracownika. Wybór technikum, branżowej szkoły I stopnia czy liceum ogólnokształcącego, to decyzja, która powinna mieć swoje uzasadnienie w dalszych planach edukacyjno-zawodowych ucznia.
Jako doradcy zawodowi, nie mamy wątpliwości, że wybór technikum, jak i szkoły branżowej I stopnia, niesie ze sobą istotne korzyści dla ucznia. W technikum, w którym nauka trwa tylko jeden rok dłużej niż w liceum ogólnokształcącym, oprócz zawodu z tytułem technika, uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na studiach wyższych. Przykładem są uczniowie wielu wrocławskich techników, którzy kontynuują naukę na Politechnice Wrocławskiej lub innych uczelniach wyższych.
Wybór branżowej szkoły I stopnia, to przede wszystkim najkrótsza droga do samodzielności i rynku pracy z konkretnymi kwalifikacjami (w wybranym zawodzie) – po trzech latach nauki i zdanych egzaminach zawodowych. Pracodawcy czekają na specjalistów (fachowców).


Absolwent szkoły branżowej może kształcić się dalej w branżowej szkole II stopnia i zdobyć tytuł technika w zawodzie. Może też kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. W jednym i drugim typie szkoły, może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę w szkole wyższej. Tak więc, po każdym typie szkoły istnieje możliwość kształcenia w szkole wyższej.
Wybór liceum ogólnokształcącego radzimy wziąć pod uwagę, gdy uczeń ma dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce i myśli o zawodzie na poziomie szkoły wyższej.
Przede wszystkim doradzając swojemu dziecku wybór konkretnego typu szkoły, prosimy brać pod uwagę taką szkołę, w której dziecko będzie czuło się najlepiej ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami oraz możliwościami edukacyjnymi.
Wybór typu szkoły powinien być podyktowany przekonaniem, że stworzy ona dziecku szansę rozwoju, zdobycia nowych umiejętności i wiedzy, dzięki którym będzie sobie dobrze radzić na rynku pracy.
Życzymy Państwu, żeby okres rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych stał się okazją do częstych rozmów o przyszłości swojego dziecka, a jego rozstrzygnięcie było powodem do zadowolenia.


Zespół doradców MOWAZ

Forum Zawodowe 2018

21 listopada dyrektorzy szkół podstawowych oraz wrocławscy doradcy zawodowi uczestniczyli w Forum zawodowym 2018, którego tematem był rynek pracy i przyszłość zawodów technicznych w Gospodarce 4.0 oraz informacja o kształceniu zawodowym i współpracy szkół z przemysłem. Forum, którego organizatorami byli DOZAMEL sp. z o.o. Zespół szkół Nr 18 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego odbyło się we Wrocławskim Parku Przemysłowym.

W spotkaniu głos zabrali:

– pani Dyrektor Ewa Szczęch - dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia- „Wsparcie i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego we Wrocławiu”,

–pan wicekurator Janusz Wrzal, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty-„Technika i szkoły branżowe – nowe programy, nowe możliwości”,

–pani Danuta Matuszewska, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 18 i pani Anna Chołodecka, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego- „Szkolnictwo zawodowe we Wrocławiu-oferta i współpraca z biznesem”,

 – Marcin Urban, Skarbnik Miasta Wrocławia-„Wiedza, nauka, szkolnictwo oraz współpraca z biznesem w finansach i strategii Wrocławia”,

– Piotr Kubiński, Dyrektor Biura Marketingu i Zarządzania Relacjami z Klientem DOZAMEL Sp. z o.o. –„Zmiany na rynku pracy na przykładzie Wrocławskiego Parku Przemysłowego”,

– prof. dr hab. inż. Waldemar Rebnizant, Dziekan Wydziału Elektrycznego PWr, oraz dr inż. Artur Górski, Prodziekan Wydziału Mechanicznego PWr –„Od zawodowca do inżyniera i magistra – współpraca uczelni ze szkolnictwem zawodowym”,

Marek Chmura, General Electric, Adam Czerwiec, Fortaco, Lech Wierzchowski, Donako-„Fachowiec w nowoczesnej firmie – warunki pracy i perspektywy rozwoju”.

Po wystąpieniach odbyła się debata o wyzwaniach jakie stoją przed edukacją i zmianach niezbędnych w szkolnictwie w świetle Przemysłu 4.0.

Szkolenie doradców zawodowych

16 listopada 2018 r. wrocławscy doradcy zawodowi zostali zaproszeni, w ramach szkoleń prowadzonych dla nich przez Mowaz w CKP, na szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą WAMS/Ryanair. Na spotkaniu doradcy zostali zapoznani z systemem szkoleń i zadaniami zawodowymi TECHNIKA MECHANIKA LOTNICZEGO. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi LZN z ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu a Ryanair objął je patronatem Doradcy zawodowi zostali oprowadzeni po hangarze lotniska, obserwując prace mechaników i inżynierów przy przeglądzie technicznym samolotu linii lotniczych Ryanair – szkolenie poprowadził Pan Wojciech Gołębiewski – Deputy Hangar Manager. Szkolenie miało na celu wzbogacić wiedzę o wrocławskim rynku pracy i jego potrzebach oraz przybliżyć specyfikę kształcenia i pracy tak aby mogli się nią dzielić z uczniami klas ósmych SP i gimnazjalnych, stojącymi przed ważnymi wyborami przyszłej ścieżki edukacyjno -zawodowej.