Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Zarządzenie Nr 16 /2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2018 roku. z sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/18 w województwie dolnośląskim.

Czytaj więcej

Tokarki, frezarki, obrabiarki co to takiego?

Od września 2017 uczniowie klas siódmych w ramach zajęć z doradztwa zawodowego mają możliwość przyjrzeć się kształceniu zawodowemu w CKP. Dowiadują się na czym polega nauka zawodu, zwiedzają pracownie Centrum, uczestniczą w zajęciach grupowych z doradcami, w czasie których analizują swoje zainteresowania, mocne strony, zastanawiają się co daje człowiekowi praca i jakie informacje ułatwiają wybór przyszłego zawodu.

Czytaj więcej

Konferencja OTK 2017

W dniu 20.10.2017r. odbyła się w Centrum Kształcenia Praktycznego organizowana przez doradców zawodowych już IX Konferencja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Temat konferencji „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje” dedykowany był uczniom gimnazjum. Dlatego oprócz szacownych gości – reprezentujących Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, Departament Edukacji, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i pracodawców, bardzo ważnymi uczestnikami konferencji byli stażyści z wrocławskich szkół zawodowych i uczniowie gimnazjum, którzy przygotowują się do wybrania kierunku dalszego kształcenia a w perspektywie wejdą na rynek pracy.

Czytaj więcej

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Centrum Kształcenia Praktycznego „Bądź autorem swojej kariery” 2016 rok.

W dniu 21 października 2016 w Centrum Kształcenia Praktycznego doradcy zawodowi zorganizowali w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, konferencję pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery”. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Departamentu Edukacji UM Wrocławia - dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych- Ewa Szczęch oraz kierownik Działu Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych- Magdalena Lazopoulos , a także przedstawiciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – dyrektorzy, pedagodzy, doradcy i zaproszeni uczniowie.

Czytaj więcej