Konferencja „Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe dla przyszłości”

Dnia 18 listopada 2019 roku odbyła się konferencja „Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe dla przyszłości” organizowana przez fundację Katalyst Education oraz Centralny Dom Technologii w Warszawie. Konferencja rozpoczęła się częścią plenarną, kolejną częścią były warsztaty. Część plenarną rozpoczął Kamil Śliwowski wystąpieniem „Różne drogi do kompetencji przyszłości”.
Kolejny prelegent – pani Anna Stokowska przedstawiła badania dotyczące pokolenia Z(iGen): „Pokolenie iGen idzie do pracy – czego mogą oczekiwać ludzie urodzeni po 1995 r. i czy pracodawca jest gotowy im to dać?”.
Kompetencje zarządzania karierą przedstawiła pani profesor Małgorzata Rosalska. Podczas swojego wystąpienia prelegentka zaakcentowała, że współcześnie istotne jest nie tylko planowanie swojej kariery, ale także zarządzanie projektami karierowymi.
Następny obszar do refleksji -„Edukacja wobec wyzwań świata sztucznej inteligencji” zaproponował pan Jerzy Bielecki.
Kolejny prelegent – pani Anna Kościelak mówiła o STEAMie: „STEAM – jeszcze inżynier, czy już artysta?”. Prelegentka wskazywała, jak ważna jest multidyscyplinarna edukacji w rozbudzaniu kompetencji przyszłości.
Ostatnim prelegentem był pan Piotr Ciszek, który prezentował „Reskilling – wybór czy konieczność?”.
Po zakończeniu części plenarnej, uczestnicy konferencji udali się na warsztaty. Pierwszy – „Nowe pomysły na lekcje z Mapą Karier” zapewnił uczestnikom możliwość poznania i przetestowania najnowszych pomysłów na lekcje, stworzonych przez Mapę Karier. Drugi – „Poza problemem, czyli elementy TSR w doradztwie zawodowym” umożliwił uczestnikom zapoznanie się z Terapią Skoncentrowaną na Rozwiązaniach oraz możliwościami wykorzystania jej elementów w poradnictwie zawodowym. Trzeci – „Wykorzystanie nowych technologii w badaniach kompetencji” był przestrzenią do poznania tego, w jaki sposób nowe technologie można wykorzystywać w badaniach kompetencji oraz jakie kompetencje można dzięki nim badać. Czwarty warsztat – „Otwarte zasoby w doradztwie zawodowym”, dzięki którym słuchacze dowiedzieli się, z jakich otwartych zasobów można bezpiecznie korzystać w klasie i poza klasą.
Uczestnicy konferencji pełni nowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności wyruszyli do swoich uczniów, aby zajęcia doradcze uatrakcyjnić i sprawić, aby były bardziej interaktywne.

zdjęcie konferencja

Konkurs „GPS po zawodach”

W październiku rozpoczęliśmy I edycję konkursu „GPS po zawodach”, którego głównym celem jest promowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów wrocławskich szkół podstawowych. Udział w konkursie jest również okazją do zapoznania się uczniów z działalnością wybranych firm z aglomeracji wrocławskiej.
Konkurs „GPS po zawodach” jest kontynuacją konkursu „Zawodowo wystartuj
w przyszłość”, który cieszył się dużym powodzeniem wśród uczniów wrocławskich gimnazjów. Mamy nadzieję, że proponowana edycja spotka się z jeszcze większym zainteresowaniem. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Departament Edukacji, Elektrotim S.A., Radiotechnika marketing Sp. z o.o., Aquapark Wrocław. Więcej informacji o konkursie znajduje się w zakładce GPS po zawodach.

plakat gps

 

Czytaj więcej

Zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących

Doradcy z Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu realizują zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących „Zanim wybierzesz”. Podczas interaktywnych ćwiczeń, uczniowie odpowiadają sobie na pytanie, co jest dla nich w życiu najważniejsze.

image002 image004 image006

 Na zdjęciu: uczniowie z Liceum nr XVII podczas zajęć „Zanim wybierzesz”

Uczniowie zastanawiają się nad tym, co motywuje ich do aktywności, jakie wynoszą doświadczenia
z podejmowanych działań. Rozmawiają o poszukiwanych kompetencjach na rynku pracy. Poznają źródła informacji o możliwościach dalszego kształcenia i biorą udział w symulacji rekrutacji do szkół wyższych.

Czytaj więcej

XI Konferencja w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Dnia 25 października 2019 roku odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego XI Konferencja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na temat „Pasja, Profesja, Powołanie”, która dedykowana była wrocławskim doradcom, pedagogom i uczniom szkół podstawowych. Zaproszeni zostali dyrektorzy szkół zawodowych, prezes Elektrotim S.A i przedstawiciele Departamentu Edukacji UM Wrocławia. W czasie wystąpienia dr Violetty Drabik-Podgórnej (Katedra UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego, Uniwersytet Wrocławski), uczestnicy byli zachęcani do pogłębionej refleksji nad znaczeniem połączenia pasji, profesji i powołania w procesie budowania kariery. Entuzjazm uczestników konferencji wzbudzili występujący: pracownik Elektrotimu S.A. oraz uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 i z Lotniczych Zakładów Naukowych, którzy zaprezentowali swoje pasje i pochwalili się osiągnięciami. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi pracowniami Centrum, w których uczniowie przedstawili swoje pasje związane z zawodem, którego się uczą.

Na zdjęciu - wystąpienie dr Violetty Drabik-Podgórnej pt. „Pasja, profesja, powołanie – jak je odkryć i jak rozwijać”

Czytaj więcej

Zebranie wrocławskich doradców i nauczycieli szkół podstawowych

W dniu 27 września 2019r. z inicjatywy doradców z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej zebrali się wrocławscy doradcy i nauczyciele szkół podstawowych, którym powierzono realizację doradztwa zawodowego. Spotkanie miało charakter roboczy. Doradcy usłyszeli m. in.
o ofercie doradców MOWAZ skierowanej do uczniów szkół podstawowych, zostali zaproszeni na konferencję w ramach OTK, która odbędzie się w CKZ 25.10.2019 r. oraz prośbę o zachęcanie swoich uczniów z klas ósmych i siódmych do wzięcia udziału w nowej tegorocznej edycji konkursu „GPS po zawodach”.

52

Gościem spotkania była Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu ARAW Karolina Grzyb (na zdjęciu), która zaprosiła doradców z uczniami na wydarzenie organizowane przez ARAW Made in Wrocław 17.10.2019r. a także zadeklarowała pomoc doradcom w organizowaniu wycieczek zawodoznwaczych.