Zebranie wrocławskich doradców i nauczycieli szkół podstawowych

W dniu 27 września 2019r. z inicjatywy doradców z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej zebrali się wrocławscy doradcy i nauczyciele szkół podstawowych, którym powierzono realizację doradztwa zawodowego. Spotkanie miało charakter roboczy. Doradcy usłyszeli m. in.
o ofercie doradców MOWAZ skierowanej do uczniów szkół podstawowych, zostali zaproszeni na konferencję w ramach OTK, która odbędzie się w CKZ 25.10.2019 r. oraz prośbę o zachęcanie swoich uczniów z klas ósmych i siódmych do wzięcia udziału w nowej tegorocznej edycji konkursu „GPS po zawodach”.

52

Gościem spotkania była Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu ARAW Karolina Grzyb (na zdjęciu), która zaprosiła doradców z uczniami na wydarzenie organizowane przez ARAW Made in Wrocław 17.10.2019r. a także zadeklarowała pomoc doradcom w organizowaniu wycieczek zawodoznwaczych.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Zarządzenie Nr 14 /2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 roku oraz Zarządzenie Nr 18 /2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w województwie dolnośląskim.

Poniżej link z załącznikami:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Rekrutacja 2019 r.

Szanowni Rodzice
W ofercie edukacyjnej wrocławskich szkół znajdziecie Państwo dla swoich dzieci trzy typy szkół.
Szkoła jest ważnym etapem przygotowującym ucznia do roli pracownika. Wybór technikum, branżowej szkoły I stopnia czy liceum ogólnokształcącego, to decyzja, która powinna mieć swoje uzasadnienie w dalszych planach edukacyjno-zawodowych ucznia.
Jako doradcy zawodowi, nie mamy wątpliwości, że wybór technikum, jak i szkoły branżowej I stopnia, niesie ze sobą istotne korzyści dla ucznia. W technikum, w którym nauka trwa tylko jeden rok dłużej niż w liceum ogólnokształcącym, oprócz zawodu z tytułem technika, uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na studiach wyższych. Przykładem są uczniowie wielu wrocławskich techników, którzy kontynuują naukę na Politechnice Wrocławskiej lub innych uczelniach wyższych.
Wybór branżowej szkoły I stopnia, to przede wszystkim najkrótsza droga do samodzielności i rynku pracy z konkretnymi kwalifikacjami (w wybranym zawodzie) – po trzech latach nauki i zdanych egzaminach zawodowych. Pracodawcy czekają na specjalistów (fachowców).


Absolwent szkoły branżowej może kształcić się dalej w branżowej szkole II stopnia i zdobyć tytuł technika w zawodzie. Może też kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. W jednym i drugim typie szkoły, może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę w szkole wyższej. Tak więc, po każdym typie szkoły istnieje możliwość kształcenia w szkole wyższej.
Wybór liceum ogólnokształcącego radzimy wziąć pod uwagę, gdy uczeń ma dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce i myśli o zawodzie na poziomie szkoły wyższej.
Przede wszystkim doradzając swojemu dziecku wybór konkretnego typu szkoły, prosimy brać pod uwagę taką szkołę, w której dziecko będzie czuło się najlepiej ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami oraz możliwościami edukacyjnymi.
Wybór typu szkoły powinien być podyktowany przekonaniem, że stworzy ona dziecku szansę rozwoju, zdobycia nowych umiejętności i wiedzy, dzięki którym będzie sobie dobrze radzić na rynku pracy.
Życzymy Państwu, żeby okres rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych stał się okazją do częstych rozmów o przyszłości swojego dziecka, a jego rozstrzygnięcie było powodem do zadowolenia.


Zespół doradców MOWAZ