Zaktualizowane publikacje

Zapraszamy do elektronicznej lektury!

Przedstawiamy zaktualizowane wydania następujących publikacji :  "Wspierane dziecka w jego rozwoju edukacyjno-zawodowym", "Moja Kariera" oraz "Przewodnik dla ucznia szkoły podstawowej". Do pobrania w zakładce "O nas - Nasze publikacje". Kliknij i pobierz!

Jam bez nazwy 1 1

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Poniżej link z załącznikami:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

 

Zebranie wrocławskich doradców zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego

Dnia 6 marca 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyło się zebranie wrocławskich doradców zawodowych i nauczycieli prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych. Gości przywitała dyrektor  Centrum- Anna Chołodecka, a następnie głos zabrał Prezes Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich- Paweł Szczeszek. Prezes Kogeneracji S.A. przedstawił  zebranym profil działalności firmy, jej potrzeby kadrowe oraz zaprosił do uczestniczenia wraz z uczniami w wycieczkach zawodoznawczych. 
W dalszej części spotkania kierownik MOWAZ-u Zdzisław Kolan omówił harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (…). 

Warsztaty "Oferta edukacyjna Wrocławia"

5 marca 2020 roku Centrum Kształcenia Zawodowego odwiedziła grupa uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu. Ewelina Kurpios i Hanna Łozińska doradcy zawodowi Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej przeprowadzili warsztaty dotyczące oferty rekrutacyjnej Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem szkół branżowych. Uczniowie chętnie dyskutowali na temat wartości pracy w życiu człowieka, opowiadali o marzeniach, poznawali kompetencje i perspektywy w poszczególnych zawodach oraz ćwiczyli umiejętności pracy w zespole.

tekst: Ewelina Kurpios

Dzień Bezpiecznego Internetu w Centrum Kształcenia Zawodowego - debata pod hasłem „Działajmy razem”.

27 lutego 2020 roku, w ramach obchodzonego na całym świecie Dnia Bezpiecznego Internetu w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyła się debata pod hasłem „Działajmy razem”. Doradcy zawodowi Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej, Ewelina Kurpios i Hanna Łozińska przeprowadzili warsztat i prelekcję dla uczniów CKZ. Podczas spotkania wspólnie omówiono ideę bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń jakie niesie hejt, możliwości reagowania na niesprawiedliwość. Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się do dyskusji, a zgromadzone jury doceniło pracę i zaangażowanie zespołów.

tekst: Ewelina Kurpios
zdjęcia: Magdalena Dziurzyńska