"Automatyk przyszłości" - praktyczna nauka zawodu

Doradcy zawodowi, również w tym roku szkolnym, w ramach zajęć dotyczących rekrutacji do szkól
ponadpodstawowych opowiadają uczniom klas 8 SP o praktycznej nauce zawodu i prezentują
pracownię „Automatyk przyszłości”, która została ufundowana przez firmę 3M.

20221202 112135