Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

Do dnia 10 kwietnia 2020 r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.


Na konsultacje indywidualne z ósmoklasistami i ich rodzicami można umawiać
się
telefonicznie pod numerem 509 071 209.