Konferencja „Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe dla przyszłości”

Dnia 18 listopada 2019 roku odbyła się konferencja „Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe dla przyszłości” organizowana przez fundację Katalyst Education oraz Centralny Dom Technologii w Warszawie. Konferencja rozpoczęła się częścią plenarną, kolejną częścią były warsztaty. Część plenarną rozpoczął Kamil Śliwowski wystąpieniem „Różne drogi do kompetencji przyszłości”.
Kolejny prelegent – pani Anna Stokowska przedstawiła badania dotyczące pokolenia Z(iGen): „Pokolenie iGen idzie do pracy – czego mogą oczekiwać ludzie urodzeni po 1995 r. i czy pracodawca jest gotowy im to dać?”.
Kompetencje zarządzania karierą przedstawiła pani profesor Małgorzata Rosalska. Podczas swojego wystąpienia prelegentka zaakcentowała, że współcześnie istotne jest nie tylko planowanie swojej kariery, ale także zarządzanie projektami karierowymi.
Następny obszar do refleksji -„Edukacja wobec wyzwań świata sztucznej inteligencji” zaproponował pan Jerzy Bielecki.
Kolejny prelegent – pani Anna Kościelak mówiła o STEAMie: „STEAM – jeszcze inżynier, czy już artysta?”. Prelegentka wskazywała, jak ważna jest multidyscyplinarna edukacji w rozbudzaniu kompetencji przyszłości.
Ostatnim prelegentem był pan Piotr Ciszek, który prezentował „Reskilling – wybór czy konieczność?”.
Po zakończeniu części plenarnej, uczestnicy konferencji udali się na warsztaty. Pierwszy – „Nowe pomysły na lekcje z Mapą Karier” zapewnił uczestnikom możliwość poznania i przetestowania najnowszych pomysłów na lekcje, stworzonych przez Mapę Karier. Drugi – „Poza problemem, czyli elementy TSR w doradztwie zawodowym” umożliwił uczestnikom zapoznanie się z Terapią Skoncentrowaną na Rozwiązaniach oraz możliwościami wykorzystania jej elementów w poradnictwie zawodowym. Trzeci – „Wykorzystanie nowych technologii w badaniach kompetencji” był przestrzenią do poznania tego, w jaki sposób nowe technologie można wykorzystywać w badaniach kompetencji oraz jakie kompetencje można dzięki nim badać. Czwarty warsztat – „Otwarte zasoby w doradztwie zawodowym”, dzięki którym słuchacze dowiedzieli się, z jakich otwartych zasobów można bezpiecznie korzystać w klasie i poza klasą.
Uczestnicy konferencji pełni nowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności wyruszyli do swoich uczniów, aby zajęcia doradcze uatrakcyjnić i sprawić, aby były bardziej interaktywne.

zdjęcie konferencja