XI Konferencja w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Dnia 25 października 2019 roku odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego XI Konferencja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na temat „Pasja, Profesja, Powołanie”, która dedykowana była wrocławskim doradcom, pedagogom i uczniom szkół podstawowych. Zaproszeni zostali dyrektorzy szkół zawodowych, prezes Elektrotim S.A i przedstawiciele Departamentu Edukacji UM Wrocławia. W czasie wystąpienia dr Violetty Drabik-Podgórnej (Katedra UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego, Uniwersytet Wrocławski), uczestnicy byli zachęcani do pogłębionej refleksji nad znaczeniem połączenia pasji, profesji i powołania w procesie budowania kariery. Entuzjazm uczestników konferencji wzbudzili występujący: pracownik Elektrotimu S.A. oraz uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 i z Lotniczych Zakładów Naukowych, którzy zaprezentowali swoje pasje i pochwalili się osiągnięciami. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi pracowniami Centrum, w których uczniowie przedstawili swoje pasje związane z zawodem, którego się uczą.

Na zdjęciu - wystąpienie dr Violetty Drabik-Podgórnej pt. „Pasja, profesja, powołanie – jak je odkryć i jak rozwijać”

 Podczas XI Konferencji OTK w Centrum Kształcenia Zawodowego pani dyrektor Centrum wręczyła statuetki dla „Człowieka z Pasją” i imienne Podziękowania uczniom, którzy zaprezentowali swoje pasje. Wśród osób wyróżnionych statuetką była dr Violetta Drabik-Podgórna, prezes Elektrotimu - Andrzej Diakun, pracownik Elektrotimu S.A - Paweł Gałuszka, nauczyciele zawodu - pan Adam Baranowski i Krzysztof Orsaczek oraz nauczyciele Centrum - panowie Roman Fronia, Damian Sułkowski i Stanisław Pokutycki. Imienne Podziękowania wraz z życzeniami dalszych sukcesów otrzymali wszyscy występujący podczas konferencji uczniowie.

Na zdjęciu nauczyciel Lotniczych Zakładów Naukowych Adam Baranowski i uczniowie: Szymon Świerc i Nikol Galati prezentują swoje konstrukcje wykonane w ramach Teatru Światło i Dźwięk

Na zdjęciu nauczyciel Zespołu Szkół nr 2  Krzystof Orsaczek z uczniami: Dominikiem Janikiem, Julianem Nestorowskim, Patrykiem Jakiejko, Piotrem Kobielą, Pawłem Kowalem i Jakubem Trynickim prezentują rekonstrukcję fiata 126p

Na zdjęciu Paweł Gałuszka - samodzielny monter instalacji w Zakładzie Serwisu Sieci Elektrotim S.A, prezentuje swoją ścieżkę kariery po ukończeniu technikum.