Zebranie wrocławskich doradców i nauczycieli szkół podstawowych

W dniu 27 września 2019r. z inicjatywy doradców z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej zebrali się wrocławscy doradcy i nauczyciele szkół podstawowych, którym powierzono realizację doradztwa zawodowego. Spotkanie miało charakter roboczy. Doradcy usłyszeli m. in.
o ofercie doradców MOWAZ skierowanej do uczniów szkół podstawowych, zostali zaproszeni na konferencję w ramach OTK, która odbędzie się w CKZ 25.10.2019 r. oraz prośbę o zachęcanie swoich uczniów z klas ósmych i siódmych do wzięcia udziału w nowej tegorocznej edycji konkursu „GPS po zawodach”.

52

Gościem spotkania była Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu ARAW Karolina Grzyb (na zdjęciu), która zaprosiła doradców z uczniami na wydarzenie organizowane przez ARAW Made in Wrocław 17.10.2019r. a także zadeklarowała pomoc doradcom w organizowaniu wycieczek zawodoznwaczych.