Prezentacje z konferencji z dnia 10 maja 2019 r. w CKP rynek pracy