Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Zarządzenie Nr 14 /2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 roku oraz Zarządzenie Nr 18 /2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w województwie dolnośląskim.

Poniżej link z załącznikami:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/