Forum Zawodowe 2018

21 listopada dyrektorzy szkół podstawowych oraz wrocławscy doradcy zawodowi uczestniczyli w Forum zawodowym 2018, którego tematem był rynek pracy i przyszłość zawodów technicznych w Gospodarce 4.0 oraz informacja o kształceniu zawodowym i współpracy szkół z przemysłem. Forum, którego organizatorami byli DOZAMEL sp. z o.o. Zespół szkół Nr 18 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego odbyło się we Wrocławskim Parku Przemysłowym.

W spotkaniu głos zabrali:

– pani Dyrektor Ewa Szczęch - dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia- „Wsparcie i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego we Wrocławiu”,

–pan wicekurator Janusz Wrzal, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty-„Technika i szkoły branżowe – nowe programy, nowe możliwości”,

–pani Danuta Matuszewska, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 18 i pani Anna Chołodecka, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego- „Szkolnictwo zawodowe we Wrocławiu-oferta i współpraca z biznesem”,

 – Marcin Urban, Skarbnik Miasta Wrocławia-„Wiedza, nauka, szkolnictwo oraz współpraca z biznesem w finansach i strategii Wrocławia”,

– Piotr Kubiński, Dyrektor Biura Marketingu i Zarządzania Relacjami z Klientem DOZAMEL Sp. z o.o. –„Zmiany na rynku pracy na przykładzie Wrocławskiego Parku Przemysłowego”,

– prof. dr hab. inż. Waldemar Rebnizant, Dziekan Wydziału Elektrycznego PWr, oraz dr inż. Artur Górski, Prodziekan Wydziału Mechanicznego PWr –„Od zawodowca do inżyniera i magistra – współpraca uczelni ze szkolnictwem zawodowym”,

Marek Chmura, General Electric, Adam Czerwiec, Fortaco, Lech Wierzchowski, Donako-„Fachowiec w nowoczesnej firmie – warunki pracy i perspektywy rozwoju”.

Po wystąpieniach odbyła się debata o wyzwaniach jakie stoją przed edukacją i zmianach niezbędnych w szkolnictwie w świetle Przemysłu 4.0.