Szkolenie doradców zawodowych

16 listopada 2018 r. wrocławscy doradcy zawodowi zostali zaproszeni, w ramach szkoleń prowadzonych dla nich przez Mowaz w CKP, na szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą WAMS/Ryanair. Na spotkaniu doradcy zostali zapoznani z systemem szkoleń i zadaniami zawodowymi TECHNIKA MECHANIKA LOTNICZEGO. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi LZN z ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu a Ryanair objął je patronatem Doradcy zawodowi zostali oprowadzeni po hangarze lotniska, obserwując prace mechaników i inżynierów przy przeglądzie technicznym samolotu linii lotniczych Ryanair – szkolenie poprowadził Pan Wojciech Gołębiewski – Deputy Hangar Manager. Szkolenie miało na celu wzbogacić wiedzę o wrocławskim rynku pracy i jego potrzebach oraz przybliżyć specyfikę kształcenia i pracy tak aby mogli się nią dzielić z uczniami klas ósmych SP i gimnazjalnych, stojącymi przed ważnymi wyborami przyszłej ścieżki edukacyjno -zawodowej.