Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych