OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2009 r.

Temat konferencji: "Perspektywy rozwoju systemu doradztwa zawodowego" Organizator: MOWAZ CKP we Wrocławiu

Zaproszeni goście:

  • Przedstawiciel Wydziału Edukacji we Wrocławiu
  • Doradcy zawodowi szkół wrocławskich
  • Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu
  • Przedstawiciel OHP
  • Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Celem konferencji było zaprezentowanie dotychczasowych działań i osiągnięć doradców, wymiana doświadczeń i nakreślenie oczekiwań w zakresie stworzenia we Wrocławiu perspektyw rozwoju doradztwa zawodowego. Podkreślono duże znaczenie współpracy z różnymi instytucjami wspierającymi działania doradcze. Konferencję kończyła dyskusja uczestników i wnioski złożone na ręce przedstawiciela Wydziału Edukacji Ewy Szczęch.

Doradcy MOWAZ utworzyli na prośbę organizatora OHP we Wrocławiu stoisko z achęcające uczestników targów do korzystania z usług szkolnych doradców zawodowych. Zaprezentowano materiały wspomagające planowanie kariery zawodowej oraz informacyjne ulotki o Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.
Doradcy z MOWAZ przeprowadzili szereg rozmów z uczestniczącą w targach młodzieżą szkolną. Zachęcali do gromadzenia wszelkich informacji, które mogą ich wspomóc w świadomym podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych

Wrocławski Salon Maturzystów (22 – 23 września 2008 r.)
W dniach 22 – 23 września 2008 r. z inicjatywy Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej została przygotowana ogólnopolska kampania informacyjna „Salon Maturzystów Perspektywy 2008. Głównym celem przedsięwzięcia było dostarczenie maturzystom, ich nauczycielom i rodzicom pełnej i sprawdzonej wiedzy na temat zasad egzaminu maturalnego w roku 2009 oraz przedstawienie oferty edukacyjnej uczelni wyższych.
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Centrum Kształcenia Praktycznego zaprezentowali stoisko przedstawiające sieć doradztwa edukacyjno – zawodowego we Wrocławiu. W ramach prezentacji stoiska doradztwa zachęcaliśmy uczniów do korzystania z pomocy doradców zawodowych w planowaniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Przedstawialiśmy zakres pracy doradców, w tym pomoc w:

  • określaniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
  • poznawaniu możliwości ścieżek kształcenia,
  • wybieraniu odpowiedniej ścieżki edukacyjnej,
  • poznawaniu planów i bieżących potrzeb rynku pracy.

Pracowania zawodoznawcza - projekt "Miasteczko Zawodów"(rok 2009)
W roku 2009 w ramach projektu „Miasteczko Zawodów” w Centrum Kształcenia Praktycznego została utworzona „Pracownia zawodoznawcza”. Projekt ten to nowatorska inicjatywa, której celem jest prezentacja gimnazjalistom deficytowych zawodów oraz informacji o wrocławskich szkołach, w których mogą się kształcić w tych zawodach.