Konferencja na temat: "Budowanie sieci współpracy w poradnictwie zawodowym”. Konferencja odbyła się w dniu 21 października 2011 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.

Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Wydział Edukacji UM Wrocławia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zorganizowali konferencję na temat: „Budowanie sieci współpracy w poradnictwie zawodowym”. Konferencja odbyła się w dniu 21 października 2011 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.

Program konferencji

  • Otwarcie konferencji – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego.
  • Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów – Dyrektor Wydziału Edukacji.
  • Zadania poszczególnych aktorów w sieci współpracy we współczesnym poradnictwie kariery. Zmienić myślenie o poradnictwie zawodowym – dr Violetta Drabik – Podgórna.
  • Działania doradców wspierające rodziców, uczniów i nauczycieli we Wrocławiu –Zdzisław Kolan, Centrum Kształcenia Praktycznego.
  • Rodzice i uczniowie klientami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wspieranie rodziców przez poradnię w procesie rozwoju edukacyjno-zawodowego dziecka-przedstawiciel PPP
  • Przerwa kawowa
  • Prezentacja poradnika dla rodziców – Teresa Podgórska, Irena Zaczkiewicz.
  • Dyskusja i podsumowanie konferencji – dr Violetta Drabik-Podgórna.

W konferencji wzięli udział: przedstawiciel naukowi z zakresu poradnictwa zawodowego Violetta Drabik- Podgórna, przedstawiciele Wydziału Edukacji UM Wrocławia, Kuratorium Oświaty, Ochotniczych Hufców Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz dyrektorzy wrocławskich Gimnazjów wraz z przedstawicielami Rady Rodziców.