Kampania Informacyjna Komisji Europejskiej "Mobilna Młodzież"

W dniu 12 października w godzinach od 10:00- 17:00 w dniu 13 października w godzinach od 11:00- 18:00 na Placu Solnym odbyła się Kampania Informacyjna Komisji Europejskiej „Mobilna Młodzież”. Celem kampanii była promocja mobilności edukacyjnej i zawodowej młodych ludzi w Europie w ramach strategii „Europa 2020”.
Prezentowane były m.in.:

  • oferta kształcenia zawodowego we Wrocławiu z uwzględnieniem nowych zawodów, klas dedykowanych oraz zmian systemowych od 1 września 2012;
  • oferta kształcenia ogólnego uwzględniająca w szczególności kształcenie w programach międzynarodowych i dwujęzycznych;
  • programy unijne na rzecz podwyższenia jakości edukacji oraz zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy;
  • działania wrocławskich doradców zawodowych.

Zainteresowani mieli okazję wysłuchać wystąpień, obejrzeć prezentacje, wziąć udział w dyskusji na temat mobilności oraz pozyskać informacje na temat planowania kariery.

Organizatorem było Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia we Wrocławiu.