Ogólnopolski Tydzień Kariery w Centrum Kształcenia Praktycznego !

W ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – OTK 2012 pod hasłem: „Praca: zawód czy kompetencje?”, w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu odbyła się konferencja na temat: Przygotowanie ucznia do mobilności na zmieniającym się rynku pracy. Zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska związanego z poradnictwem zawodowym, planowaniem kariery i lokalnym rynkiem pracy. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Anna Chołodecka dyrektor CKP we Wrocławiu, przedstawiając tematykę mobilności w Polsce i Europie. W ramach konferencji poruszono następujące treści:

  • Rozumienie pojęcia mobilności na bazie Zielonej Księgi- Komisji Wspólnot Europejskich;
  • Dane z raportu Instytutu Spraw Publicznych: „Młodzi na rynku pracy 2012”;
  • Strategia Europy w zakresie mobilności - dokument Edukacja i szkolenia ET 2020 przyjęty przez Radę UE ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury w maju 2009 roku;
  • Plany oświatowe na najbliższe lata we Wrocławiu obejmujące reformę szkolnictwa zawodowego;
  • Europejska Karta na rzecz Jakości Mobilności;
  • Mobilność Polaków i Europejczyków w liczbach;
  • Zmiany form organizacji pracy;
  • Co pracodawca ceni bardziej: zawód, czy kompetencje?
  • Mobilność w projektach unijnych - przykłady dobrych praktyk;
  • Poradnictwo na odległość jako narzędzie wspierające rozwój kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy;

Konferencja zakończyła się debatą poświęconą tematyce kształtowania mobilności u uczniów – dyskusja z udziałem zaproszonych gości, moderatorem dyskusji była Pani dr Violetta Drabik-Podgórna z Uniwersytetu Wrocławskiego.