Ogólnopolski Tydzień Kariery w Centrum Kształcenia Praktycznego "Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy" 2015 rok.

Rozpoczęte w ten sposób działania OTK 2015 w Centrum Kształcenia Praktycznego z pewnością przyczynią się do promocji doradztwa zawodowego na terenie Wrocławia. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery doradcy zawodowi z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej spotykają się z uczniami klas III gimnazjum na terenie całego Wrocławia promując świadomy wybór kariery.

W dniu 16.10.2015 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyła się VII konferencja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod nazwą „Poznaj swojego doradcę kariery”. W konferencji uczestniczyli: dyrektorzy szkół, pedagodzy, koordynatorzy doradztwa zawodowego na terenie gimnazjum oraz wrocławscy doradcy zawodowi i zaproszeni goście. Uroczystość otworzyła Pani dyrektor CKP Anna Chołodecka i zaprezentowała działania promocyjne wrocławskich doradców zawodowych. Następnie Pani Ewa Szczęch - dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych UM Wrocławia poruszyła ważne aspekty dotyczące szkolnego doradztwa zawodowego i jego promocji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli wrocławskich szkół. Gościem konferencji była także Pani dr Violetta Drabik-Podgórna z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłaszając prelekcję pod tytułem „Czy możliwe, aby poradnictwo zawodowe było atrakcyjne dla młodzieży? – czyli jak doradca może pokazać się z najlepszej strony”. Podczas konferencji szkolni doradcy zawodowi podzielili się z uczestnikami metodami pracy stosowanymi z uczniami podczas warsztatów z planowania kariery (przedstawiając przykładowe ćwiczenia, arkusze zajęć, gry edukacyjne). Wystąpiły: Barbara Dziekońska-Łęga – Zespół Szkół nr 14, Dorota Cebulak, Jolanta Wydmuch – Gimnazjum nr 14, Jolanta Kruk, Marta Kaczmarczyk – CKP. W konferencji zabrał głos kierownik MOWAZ - Pan Zdzisław Kolan, informując o zmianach w zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Podsumowania dokonała Pani Magdalena Lazopoulos kierownik działu gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych UM Wrocławia.

W ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – OTK 2014 pod hasłem: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”, w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu odbyła się konferencja. W konferencji wzięli udział dyrektorzy wrocławskich gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół zawodowych oraz wrocławscy doradcy zawodowi. Zaproszeni zostali również pracodawcy współpracujący z Centrum Kształcenia Praktycznego, przedstawiciele środowiska akademickiego i rynku pracy. Honorowym gościem konferencji był dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Jarosław Delewski. W programie konferencji poruszono między innymi następującą tematykę: „Jak wrocławska edukacja zaprzyjaźniła się z pracodawcami?" Prognozowanie liczby pracujących w poszczególnych grupach zawodów w Polsce i województwie dolnośląskim do 2020 roku Prognozy na rynku pracy Aglomeracji Wrocławskiej Kompetencje kariery sprzymierzeńcem w budowaniu przyjaźni z rynkiem pracy Działania i rola doradców zawodowych w przygotowaniu uczniów do świadomych wyborów edukacyjno–zawodowych Ważny głos w dyskusji zabrzmiał ze strony pracodawców, którzy odnieśli się do tematu konferencji przedstawiając własne propozycje i oczekiwania wobec absolwentów wchodzących na rynek pracy.