Ogólnopolski Tydzień Kariery w Centrum Kształcenia Praktycznego „Bądź autorem swojej kariery” 2016 rok.

W dniu 21 października 2016 w Centrum Kształcenia Praktycznego doradcy zawodowi zorganizowali w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, konferencję pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery”. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Departamentu Edukacji UM Wrocławia - dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych- Ewa Szczęch oraz kierownik Działu Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych- Magdalena Lazopoulos , a także przedstawiciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – dyrektorzy, pedagodzy, doradcy i zaproszeni uczniowie.

 

Uczestnicy Konferencji wysłuchali wystąpień min. Dyrektor Ewy Szczęch, która podała wybrane przykłady działań wrocławskiej edukacji na rzecz efektywnego planowania kariery. Zwróciła uwagę na działania samorządu, sprzyjające karierze wrocławskich uczniów. Ciekawym punktem konferencji był wykład dr Anetty Pereświet-Sołtan, pracownika naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższe pod tytułem „Autor kariery w opałach”. Szczególnym akcentem tegorocznej konferencji był udział uczniów w warsztatach „Poznaj swoje marzenia z The Coaching Maps”. Uczniowie wraz z doradcami i pedagogami mieli okazję zapoznać się z nowym narzędziem, które łączy w sobie interaktywną pracę z obrazem, pracę na metaforze i symbolu, a także pracę na postawach. Warsztaty prowadziły Marta Geisler i Ewa Kropielnicka. Profesjonalizm prowadzących i świetna atmosfera pracy podczas warsztatów zostały nagrodzone brawami.

Dla uczniów możliwość rozmowy z dorosłymi w atmosferze partnerstwa, w której nie ma podziału na nauczyciela i ucznia, na starszych i młodszych, na mądrych i mądrzejszych, sprzyjała autorefleksji, dzieleniu się swoimi marzeniami, poznawaniu swoich mocnych stron. Dla doradców była to lekcja rozmowy doradczej, w której przy pomocy obrazu, metafory czy symbolu, łatwiej jest zbudować przestrzeń do wyrażania siebie i w ten sposób lepiej pomagać uczniom odkrywać swoje marzenia, potencjał, mocne strony. Po zakończonych warsztatów długo jeszcze doradcy i uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami. Uczestnicy konferencji wyszli z niej bogatsi o nowe refleksje.