Konkurs „GPS po zawodach”

W październiku rozpoczęliśmy I edycję konkursu „GPS po zawodach”, którego głównym celem jest promowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów wrocławskich szkół podstawowych. Udział w konkursie jest również okazją do zapoznania się uczniów z działalnością wybranych firm z aglomeracji wrocławskiej.
Konkurs „GPS po zawodach” jest kontynuacją konkursu „Zawodowo wystartuj
w przyszłość”, który cieszył się dużym powodzeniem wśród uczniów wrocławskich gimnazjów. Mamy nadzieję, że proponowana edycja spotka się z jeszcze większym zainteresowaniem. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Departament Edukacji, Elektrotim S.A., Radiotechnika marketing Sp. z o.o., Aquapark Wrocław. Więcej informacji o konkursie znajduje się w zakładce GPS po zawodach.

plakat gps

 

Czytaj więcej

Zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących

Doradcy z Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu realizują zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących „Zanim wybierzesz”. Podczas interaktywnych ćwiczeń, uczniowie odpowiadają sobie na pytanie, co jest dla nich w życiu najważniejsze.

image002 image004 image006

 Na zdjęciu: uczniowie z Liceum nr XVII podczas zajęć „Zanim wybierzesz”

Uczniowie zastanawiają się nad tym, co motywuje ich do aktywności, jakie wynoszą doświadczenia
z podejmowanych działań. Rozmawiają o poszukiwanych kompetencjach na rynku pracy. Poznają źródła informacji o możliwościach dalszego kształcenia i biorą udział w symulacji rekrutacji do szkół wyższych.

Czytaj więcej

XI Konferencja w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Dnia 25 października 2019 roku odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego XI Konferencja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na temat „Pasja, Profesja, Powołanie”, która dedykowana była wrocławskim doradcom, pedagogom i uczniom szkół podstawowych. Zaproszeni zostali dyrektorzy szkół zawodowych, prezes Elektrotim S.A i przedstawiciele Departamentu Edukacji UM Wrocławia. W czasie wystąpienia dr Violetty Drabik-Podgórnej (Katedra UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego, Uniwersytet Wrocławski), uczestnicy byli zachęcani do pogłębionej refleksji nad znaczeniem połączenia pasji, profesji i powołania w procesie budowania kariery. Entuzjazm uczestników konferencji wzbudzili występujący: pracownik Elektrotimu S.A. oraz uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 i z Lotniczych Zakładów Naukowych, którzy zaprezentowali swoje pasje i pochwalili się osiągnięciami. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi pracowniami Centrum, w których uczniowie przedstawili swoje pasje związane z zawodem, którego się uczą.

Na zdjęciu - wystąpienie dr Violetty Drabik-Podgórnej pt. „Pasja, profesja, powołanie – jak je odkryć i jak rozwijać”

Czytaj więcej

Zebranie wrocławskich doradców i nauczycieli szkół podstawowych

W dniu 27 września 2019r. z inicjatywy doradców z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej zebrali się wrocławscy doradcy i nauczyciele szkół podstawowych, którym powierzono realizację doradztwa zawodowego. Spotkanie miało charakter roboczy. Doradcy usłyszeli m. in.
o ofercie doradców MOWAZ skierowanej do uczniów szkół podstawowych, zostali zaproszeni na konferencję w ramach OTK, która odbędzie się w CKZ 25.10.2019 r. oraz prośbę o zachęcanie swoich uczniów z klas ósmych i siódmych do wzięcia udziału w nowej tegorocznej edycji konkursu „GPS po zawodach”.

52

Gościem spotkania była Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu ARAW Karolina Grzyb (na zdjęciu), która zaprosiła doradców z uczniami na wydarzenie organizowane przez ARAW Made in Wrocław 17.10.2019r. a także zadeklarowała pomoc doradcom w organizowaniu wycieczek zawodoznwaczych.

Konkurs - „GPS po zawodach”.

Informacja dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, doradców zawodowych i nauczycieli uczących w szkołach podstawowych

Doradcy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu organizują   konkurs pod nazwą „GPS po zawodach”, będący kontynuacją konkursu „ Zawodowo wystartuj przyszłość” , w którym uczestniczyli uczniowie gimnazjów. Głównym celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego wśród młodzieży szkolnej. Konkurs ma zasięg powiatowy. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce GPS po zawodach.