Wyniki rekrutacji w roku 2017

Wyniki rekrutacji po I naborze do szkół ponadgimnazjalnych w roku 2017.

Lp.SzkołaGrupa rekrutacyjnaMin. liczba punktów
1 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1A1,język angielski, język niemiecki 122.2
2 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1A2,język angielski, język rosyjski 112.8
3 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1A3,język angielski, język niemiecki 111.8
4 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1B1,język angielski, język niemiecki, język rosyjski 116.8
5 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1B2,język angielski, język niemiecki, język rosyjski 121.2
6 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1B3,język angielski, język niemiecki 121.6
7 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1C1,język angielski, język niemiecki 94.0
8 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1C2,język angielski, język francuski 112.0
9 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1D1,język angielski, język niemiecki 95.0
10 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1D2,język angielski, język rosyjski 106.0
11 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1E1,język angielski, język niemiecki 87.6
12 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1E2,język angielski, język rosyjski 69.0
       
13 Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ogólny - C, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 59.2
14 Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ogólny - D, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki 84.2
15 Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ogólny - E, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki 68.6
16 Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ogólny - F, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 119.2
17 Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ogólny - G, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 82.4
18 Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego sportowy - A, geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 360.0
19 Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego sportowy - B-K, geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 456.0
20 Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego sportowy - B-S, geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 172.0
       
21 Liceum Ogólnokształcące nr III ogólny - 1A,fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 171.4
22 Liceum Ogólnokształcące nr III ogólny - 1B,fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 163.6
23 Liceum Ogólnokształcące nr III ogólny - 1C,fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 173.4
24 Liceum Ogólnokształcące nr III ogólny - 1DE,fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 171.8
25 Liceum Ogólnokształcące nr III ogólny - 1F,biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 175.0
       
26 Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - A, język angielski, język niemiecki 100.0
27 Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - B1,język angielski, język niemiecki 114.0
28 Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - B2,język angielski, język francuski 108.4
29 Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - C, język angielski, język niemiecki 74.0
30 Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - D, język angielski ,język niemiecki 80.0
31 Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - E1,język angielski ,język niemiecki 104.8
32 Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - E2,język angielski, język francuski 103.0
33 Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - F, język angielski, język niemiecki 87.4
       
34 Liceum Ogólnokształcące nr V międzynarodowy - IB-MYP, język angielski, język hiszpański, język niemiecki 174.2
35 Liceum Ogólnokształcące nr V międzynarodowy - pre-IB, język angielski, język francuski, język niemiecki 203.0
36 Liceum Ogólnokształcące nr V ogólny - A, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski 153.6
37 Liceum Ogólnokształcące nr V ogólny - B, biologia, chemia - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski 153.2
38 Liceum Ogólnokształcące nr V ogólny - E, geografia, fizyka, matematyka - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski 159.0
39 Liceum Ogólnokształcące nr V ogólny - F, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski 167.4
       
40 Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - A1,fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 104.4
41 Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - A2,geografia, matematyka - język angielski, język niemiecki 107.8
42 Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - B1,informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 122.8
43 Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - B2,język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 118.4
44 Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - C1,biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 107.0
45 Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - D, historia, język polski - język angielski, język niemiecki 108.8
46 Liceum ogólnokształcące nr VI sportowy - C2,biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 624.0
       
47 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - A, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki 166.0
48 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - B, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki 170.8
49 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - C, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki 167.6
50 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - D1,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język rosyjski 165.2
51 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - D2,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język francuski 170.4
52 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny – E historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski 135.4
53 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - F, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki 149.0
54 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - G, geografia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 154.8
55 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - H, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język rosyjski 163.0
56 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - I, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki 146.4
       
57 Liceum Ogólnokształcące nr VIII dwujęzyczny - O, język angielski, język francuski - język francuski, język angielski 156.8
58 Liceum Ogólnokształcące nr VIII ogólny - A, język angielski, język niemiecki - język angielski, język niemiecki 152.0
59 Liceum Ogólnokształcące nr VIII ogólny - B, język angielski, język rosyjski - język angielski, język rosyjski 150.8
60 Liceum Ogólnokształcące nr VIII ogólny - C, język angielski, język francuski - język angielski, język francuski 154.0
61 Liceum Ogólnokształcące nr VIII ogólny - D, język angielski, język niemiecki - język niemiecki, język angielski 143.4
       
62 Liceum Ogólnokształcące nr IX dwujęzyczny - H1,historia, geografia - język hiszpański, język angielski 185.4
63 Liceum Ogólnokształcące nr IX dwujęzyczny - H2,historia, geografia - język włoski, język angielski 152.2
64 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - A, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki, język angielski, język niemiecki 165.8
65 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - B, geografia, matematyka - język angielski, język włoski 161.2
66 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - C, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 158.8
67 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny – D ,biologia, chemia - język angielski, język rosyjski 156.4
68 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny – E ,historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język hiszpański 157.0
69 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - F, historia, język angielski - język angielski, język francuski 151.6
70 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - G1,biologia, matematyka - język angielski, język niemiecki 164.4
71 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - G2,biologia, matematyka - język angielski, język francuski 158.2
72 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - I, biologia, chemia - język angielski, język hiszpański 163.8
       
73 Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IA, geografia, biologia, język angielski - język angielski, język niemiecki 118.8
74 Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IB, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - język angielski, język niemiecki 120.8
75 Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IC1,biologia, chemia, język angielski - język angielski, język niemiecki 140.6
76 Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IC2,biologia, chemia, język angielski - język angielski, język rosyjski 131.8
77 Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - ID, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 118.2
78 Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IE, fizyka, informatyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 128.2
       
79 Liceum Ogólnokształcące nr XI ogólny - A, język angielski, język hiszpański, język niemiecki 67.0
80 Liceum Ogólnokształcące nr XI ogólny - B, język angielski, język hiszpański, język niemiecki 47.6
81 Liceum Ogólnokształcące nr XI sportowy - C1,język angielski, język hiszpański, język niemiecki 146.0
82 Liceum Ogólnokształcące nr XI sportowy - C2,język angielski, język hiszpański, język niemiecki 40.0
83 Liceum Ogólnokształcące nr XI sportowy - D1,język angielski, język niemiecki 151.0
84 Liceum Ogólnokształcące nr XI sportowy - D2,język angielski, język niemiecki 149.0
       
85 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - historyczno-matematyczna, język angielski, język niemiecki 158.2
86 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - historyczno-matematyczna, język angielski, język rosyjski 166.4
87 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - historyczno-polonistyczna, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski 141.6
88 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - historyczno-polonistyczna, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki 144.6
89 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - historyczno-polonistyczna, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język rosyjski 151.8
90 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-biologiczna, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język francuski 157.6
91 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-biologiczna, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki 159.4
92 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-biologiczna, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język rosyjski 157.6
93 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-ekonomiczna, język angielski, język niemiecki 156.8
94 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-ekonomiczna, język angielski, język rosyjski 163.4
95 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-przyrodnicza, geografia, biologia, matematyka - język angielski, język francuski 139.8
96 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-przyrodnicza, geografia, biologia, matematyka - język angielski, język niemiecki 154.0
97 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-przyrodnicza, geografia, biologia, matematyka - język angielski, język rosyjski 150.8
       
98 Liceum Ogólnokształcące nr XIII dwujęzyczny - I- H1- dwujęzyczna, geografia, język niemiecki, matematyka - język niemiecki, język angielski 167.8
99 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I - B- z edukacją przyrodniczą, biologia, chemia, matematyka - język angielski ,język niemiecki 141.0
100 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I - E2- z edukacją prawniczą ,historia, język niemiecki, matematyka - język niemiecki, język angielski 126.6
101 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I - F - z edukacją architektoniczną, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 146.2
102 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- A1- z edukacją dziennikarską ,historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 145.6
103 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- A2 - z edukacją medialną, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 139.0
104 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- C - z edukacją politechniczną, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język rosyjski 156.8
105 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- D- z edukacją ekonomiczną, geografia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 147.2
106 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- E1 - z edukacją prawniczą, historia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 142.2
107 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- G1 - z edukacją europejską. historia, geografia, język angielski - język angielski, język rosyjski 137.6
108 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- G2 - z edukacją europejską ,historia, geografia, język angielski - język angielski, język francuski 142.0
109 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- H2- z edukacją przyrodniczą, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki 144.6
110 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- i1 - z edukacją ekonomiczną, geografia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 140.6
111 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- i2 - z edukacją architektoniczną, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 139.2
       
112 Liceum Ogólnokształcące nr XIV dwujęzyczny - E, wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 196.6
113 Liceum Ogólnokształcące nr XIV dwujęzyczny - F, biologia, chemia, fizyka, język angielski - język angielski, język niemiecki 156.0
114 Liceum Ogólnokształcące nr XIV ogólny - A, B, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 165.4
115 Liceum Ogólnokształcące nr XIV ogólny - C, D, biologia, chemia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 166.6
       
116 Liceum Ogólnokształcące nr XV ogólny - 1A MATEMATYCZNO - FIZYCZNA, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 52.8
117 Liceum Ogólnokształcące nr XV ogólny - 1B BIOLOGICZNO - CHEMICZNA, biologia, chemia, język angielski - język angielski, język niemiecki 53.4
118 Liceum Ogólnokształcące nr XV ogólny - 1C HUMANISTYCZNA - PSYCHOLOGICZNA, biologia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki 109.6
119 Liceum Ogólnokształcące nr XV ogólny - 1D humanistyczna - kultura i media, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki 95.2
120 Liceum Ogólnokształcące nr XV ogólny - 1E BIOLOGICZNO - GEOGRAFICZNA, geografia, biologia, język angielski - język angielski, język niemiecki 51.8
       
121 Liceum Ogólnokształcące XVI ogólny - I A profil humanistyczny, język angielski, język francuski, język niemiecki 91.6
122 Liceum Ogólnokształcące XVI ogólny - I B profil filologiczny, język angielski, język francuski, język niemiecki 66.6
123 Liceum Ogólnokształcące XVI ogólny - I C profil matematyczno-przyrodniczy, język angielski, język niemiecki 107.8
124 Liceum Ogólnokształcące XVI ogólny - I D profil matematyczno-fizyczny, język angielski, język niemiecki 128.2
125 Liceum Ogólnokształcące XVI ogólny - I E profil biologiczno-chemiczny, język angielski, język niemiecki 124.8
       
126 Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny – A historia, język angielski - język angielski, język niemiecki 133.8
127 Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - B, geografia, język niemiecki - język niemiecki, język angielski 111.8
128 Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - C, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 134.2
129 Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - D, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 134.8
130 Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - E, historia, język polski - język angielski, język niemiecki 114.8
131 Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - F, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki 125.4
       
132 Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ogólny - 1LA,historia, wiedza o społeczeństwie - język angielski, język niemiecki 63.8
133 Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego sportowy - 1MA,geografia, biologia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 35.0
134 Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego sportowy - 1MB,geografia, biologia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 35.0
135 Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego sportowy - 1MC,geografia, biologia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 60.0
       
136 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX ogólny - 1LA,język angielski, język niemiecki 80.4
137 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX ogólny - 1LB,język angielski, język niemiecki 86.4
138 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX ogólny - 1LC,język angielski, język niemiecki 55.4
LPSzkołaGrupa rekrutacyjnaMin. liczba punktów
 1 Technikum nr 1 1 a-ogólny Technik informatyk-język angielski-język niemiecki 85.8
 2 Technikum nr 1 1 b-ogólny Technik informatyk-język angielski-język niemiecki 90.8
 3 Technikum nr 1 1 c1-ogólny Technik przemysłu mody-język angielski-język niemiecki 63.0
 4 Technikum nr 1 1 c2-ogólny Technik handlowiec-język niemiecki- język angielski 47.0
 5 Technikum nr 1 1 d-ogólny Technik organizacji reklamy-język angielski-język niemiecki 48.8
       
 6 Technikum nr 2 TA-ogólny Technik mechanik-język angielski-język niemiecki 45.2
7 Technikum nr 2 TC-ogólny Technik pojazdów samochodowych- język angielski-język niemiecki 76.0
 8 Technikum nr 2 TD-ogólny Technik pojazdów samochodowych- język angielski-język niemiecki 46.0
 9 Technikum nr 2 TF-ogólny Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki 92.4
       
 10 Technikum nr 3 TCK-ogólny Technik chłodnictwa i klimatyzacji-język angielski-język niemiecki 39.0
 11 Technikum nr 3 TD-ogólny Technik urządzeń dźwigowych -język angielski-język niemiecki 47.6
 12 Technikum nr 3 TE-ogólny Technik elektryk-język angielski-język niemiecki 42.6
 13 Technikum nr 3 TME-ogólny Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki 73.0
 14 Technikum nr 3 TO-ogólny Technik mechanik-język angielski-język niemiecki 29.4
 15 Technikum nr 3 TUO-ogólny Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej- język angielski-język niemiecki 62.2
       
 16 Technikum nr 5 1 TF-ogólny Technik usług fryzjerskich- język angielski-język niemiecki 41.2
 17 Technikum nr 6 1 at1-ogólny Technik mechanik-język angielski-język niemiecki 53.0
       
 18 Technikum nr 6 1 at2-ogólny Technik mechanik lotniczy-język angielski-język niemiecki 79.8
 19 Technikum nr 6 1 bt1-ogólny Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki 96.6
 20 Technikum nr 6 1 bt2-ogólny Technik lotniskowych służb operacyjnych- język angielski-język niemiecki 52.6
 21 Technikum nr 6 1 ct-ogólny Technik logistyk-język angielski-język niemiecki 74.8
 22 Technikum nr 6 1 dt-ogólny Technik eksploatacji portów i terminali-język angielski-język niemiecki 57.6
       
 23 Technikum nr 7 Polskich Zwycięzców Enigmy A, B-ogólny Technik informatyk-język angielski-język niemiecki 102.2
 24 Technikum nr 7 Polskich Zwycięzców Enigmy E-ogólny Technik elektronik-język angielski-język niemiecki 62.8
 25 Technikum nr 7 Polskich Zwycięzców Enigmy X-ogólny Technik teleinformatyk-język angielski-język niemiecki 82.6
       
 26 Technikum nr 8 1AT-ogólny Technik handlowiec-język angielski-język niemiecki 34.8
 27 Technikum nr 8 1ET-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 48.6
 28 Technikum nr 8 1KT-ogólny Technik księgarstwa-język angielski-język niemiecki 52.8
       
 29 Technikum nr 9 Ga1-ogólny Technik żywienia i usług gastronomicznych- język angielski-język niemiecki 88.4
 30 Technikum nr 9 Ga2-ogólny Technik żywienia i usług gastronomicznych- język niemiecki- język angielski 65.6
 31 Technikum nr 9 Gb-ogólny Technik żywienia i usług gastronomicznych- język angielski-język niemiecki 72.0
 32 Technikum nr 9 H-ogólny Technik hotelarstwa-język angielski-język niemiecki 66.0
 33 Technikum nr 9 L-ogólny Kelner-język angielski-język niemiecki 35.2
 34 Technikum nr 9 T-ogólny Technik obsługi turystycznej- język angielski-język niemiecki 61.6
       
 35 Technikum nr 10 A-ogólny Technik elektronik-język angielski-język niemiecki 97.6
 36 Technikum nr 10 C-ogólny Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki 122.0
 37 Technikum nr 10 DE-ogólny Technik informatyk-język angielski-język niemiecki 125.8
 38 Technikum nr 10 FG-ogólny Technik informatyk-język angielski-język niemiecki 136.2
       
 39 Technikum nr 11 a-ogólny Technik budownictwa-język angielski-język niemiecki 46.2
 40 Technikum nr 11 b-ogólny Technik budownictwa-język angielski-język niemiecki 57.2
 41 Technikum nr 11 f-ogólny Technik geodeta-język angielski-język niemiecki 39.8
 42 Technikum nr 11 g-ogólny Technik geodeta-język angielski-język niemiecki 70.6
 43 Technikum nr 11 r-ogólny Technik renowacji elementów architektury-język angielski-język niemiecki 50.4
       
 44 Technikum nr 12 AS-ogólny Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym- język angielski-język niemiecki 79.0
 45 Technikum nr 12 TE-ogólny Technik elektroenergetyk transportu szynowego- język angielski-język niemiecki 74.2
 46 Technikum nr 12 TK-ogólny Technik transportu kolejowego- język angielski-język niemiecki 44.4
 47 Technikum nr 12 TLi- ogólny Technik logistyk-język angielski-język niemiecki 63.2
 48 Technikum nr 12 TL-ogólny Technik logistyk-język angielski-język niemiecki 62.8
 49 Technikum nr 12 TP-ogólny Technik eksploatacji portów i terminali-język angielski-język niemiecki 64.4
 50 Technikum nr 12 TS-ogólny Technik spedytor-język angielski-język niemiecki 53.6
       
 51 Technikum nr 13 1 aT ( innowacja pedagogiczna: "Zarządzanie projektami")-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 68.8
52 Technikum nr 13 1 bT (innowacja pedagogiczna: "Psychologia w biznesie")-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 52.4
 53 Technikum nr 13 1 cT (innowacja pedagogiczna: "Przedsiębiorca w Unii Europejskiej")-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język hiszpański 51.6
 54 Technikum nr 13 1 dT1 (innowacja pedagogiczna: "Język reklamy medialnej")-ogólny Technik organizacji reklamy-język angielski-język niemiecki 67.2
 55 Technikum nr 13 1 dT2 (innowacja pedagogiczna: Obróbka cyfrowa obrazu")-ogólny Technik organizacji reklamy-język angielski-język hiszpański 62.4
       
56 Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi 1TA-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 39.4
       
 57 Technikum nr 15 1TA-ogólny Technik ochrony środowiska-język angielski-język niemiecki 43.0
 58 Technikum nr 15 1TB-ogólny Technik analityk-język angielski-język niemiecki 44.4
 59 Technikum nr 15 1TC-ogólny Technik grafiki i poligrafii cyfrowej-język angielski-język niemiecki 98.0
60 Technikum nr 15 1TD-ogólny Technik fotografii i multimediów-język angielski-język niemiecki 124.2
 61 Technikum nr 15 1TE-ogólny Technik organizacji reklamy-język angielski-język niemiecki 96.6
       
 62 Technikum nr 16 ATE-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 42.2
 63 Technikum nr 16 ATG-ogólny Technik żywienia i usług gastronomicznych- język angielski-język niemiecki 47.6
 64 Technikum nr 16 TH-ogólny Technik hotelarstwa-język angielski-język niemiecki 35.8
 65 Technikum nr 16 TO-ogólny Technik obsługi turystycznej- język angielski-język niemiecki 35.4
LPSzkołaGrupa rekrutacyjnaMin. liczba punktów
 1 Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 ogólny Elektronik - język angielski 49.6
       
 2 Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ogólny Blacharz samochodowy - język niemiecki 34.6
3 Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ogólny Elektromechanik pojazdów samochodowych - język angielski 52.4
 4 Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ogólny Elektromechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki 39.2
 5 Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ogólny Kierowca mechanik - język angielski 39.8
 6 Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ogólny Lakiernik - język niemiecki 44.0
 7 Branżowa Szkoła I stopnia nr 2   47.4
 8 Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ogólny Mechanik pojazdów samochodowych - język angielski 51.4
       
 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ogólny Elektromechanik - język angielski 49.6
 10 Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ogólny Elektryk - język angielski 38.0
11 Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ogólny Mechanik-monter maszyn i urządzeń - język angielski 64.0
 12 Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ogólny Operator obrabiarek skrawających - język angielski 46.8
 13 Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ogólny Ślusarz - język angielski 68.4
       
 14 Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ogólny Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - język angielski 34.6
 15 Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ogólny Murarz-tynkarz - język niemiecki 57.8
       
 16 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Blacharz samochodowy - język niemiecki 34.4
 17 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Cukiernik - język angielski 35.8
 18 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Elektromechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki 37.2
 19 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Fotograf - język angielski 111.8
 20 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Fryzjer - język angielski 31.8
 21 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Fryzjer - język niemiecki 63.2
 22 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Krawiec - język angielski 89.8
 23 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Kucharz - język angielski 38.6
 24 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Lakiernik - język niemiecki 30.8
 25 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Mechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki 46.0
 26 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - język niemiecki 59.4
27 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Murarz-tynkarz - język niemiecki 55.0
 28 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Piekarz - język angielski 48.6
 29 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Sprzedawca - język angielski 34.4
 30 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Stolarz - język angielski 24.0
       
 31 Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 ogólny Mechatronik - język angielski 38.8
32 Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 ogólny Operator obrabiarek skrawających - język angielski 46.8
       
 33 Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 ogólny Kucharz - język angielski 33.2
 34 Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 ogólny Kucharz - język niemiecki 36.8
       
35 Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 ogólny Sprzedawca - język angielski 36.4
       
 36 Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 ogólny Magazynier-logistyk - język angielski 32.2