Wyniki rekrutacji w roku 2016

UWAGA Gimnazjalisto!
Porównanie wyliczonych przez Ciebie punktów rekrutacyjnych z wynikami rekrutacji w roku 2016 będzie wtedy miarodajne, gdy obliczysz je według zasad z roku 2016, tj. za stopień celujący należy przyjąć – 20 pkt, bardzo dobry – 16 pkt, dobry - 12 pkt, dostateczny – 8 pkt, dopuszczający – 2 pkt. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego (np. wolontariat) – 2 pkt. Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych – max 13 punktów. Obliczanie punktów za egzamin gimnazjalny pozostaje bez zmian.

Wyniki rekrutacji po I naborze do szkół ponadgimnazjalnych w roku 2016.

LpPlacówkaGrupa rekrutacyjnaMin. liczba punktów
1 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr I sportowy - MA, historia, geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 563,0
2 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr I sportowy - MB, historia, geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 170,0
3 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr I sportowy - MC, historia, geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 46,0

 

 

 

 

4 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr II sportowy - 1 A, geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 355,0

 

 

 

 

5 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1A1,biologia, chemia, język angielski - język angielski, język niemiecki 121,2
6 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1A2,biologia, chemia, fizyka - język angielski, język rosyjski 112,0
7 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1A3,geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 109,2
8 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1B1,historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 110,2
9 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1B2,geografia, język polski, język angielski - język angielski, język rosyjski 89,8
10 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1B3,wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 109,8
11 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1C1,geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - język angielski, język niemiecki 90,4
12 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1C2,geografia, język polski, język angielski - język angielski, język francuski 84,2
13 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1D1,biologia, chemia, język polski - język angielski, język niemiecki 108,0
14 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1D2,fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język francuski 98,6
15 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1E1,fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 104,8
16 Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1E2,fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język rosyjski 99,6

 

 

 

 

17 Liceum Ogólnokształcące nr II ogólny - 1 C, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 110,8
18 Liceum Ogólnokształcące nr II ogólny - 1 D, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki 115,8
19 Liceum Ogólnokształcące nr II ogólny - 1 E, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki 121,6
20 Liceum Ogólnokształcące nr II ogólny - 1 F, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 121,8
21 Liceum Ogólnokształcące nr II ogólny - 1 G, język polski, język angielski, język niemiecki - język angielski, język niemiecki 98,8
22 Liceum Ogólnokształcące nr II sportowy - 1 B1,geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 170,0
23 Liceum Ogólnokształcące nr II sportowy - 1 B2,geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 832,0

 

 

 

 

24 Liceum Ogólnokształcące nr III ogólny - A - matematyczna, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 173,6
25 Liceum Ogólnokształcące nr III ogólny - B - architektoniczna, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 152,2
26 Liceum Ogólnokształcące nr III ogólny - C - matematyczno - informatyczna, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 168,4
27 Liceum Ogólnokształcące nr III ogólny - DE - matematyczno - fizyczna, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 168,2
28 Liceum Ogólnokształcące nr III ogólny - F - biologiczno-chemiczna, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 169,2

 

 

 

 

29 Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - 1A,historia, geografia, język polski - język angielski, język niemiecki 101,0
30 Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - 1B1,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki 124,6
31 Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - 1B2,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język francuski 114,6
32 Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - 1C,geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 101,0
33 Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - 1D,chemia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 81,6
34 Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - 1E1,historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki 121,0
35 Liceum Ogólnokształcące nr IV   ogólny - 1E2,historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski 111,6
36 Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - 1F,geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - język angielski, język niemiecki 94,8

 

 

 

 

37 Liceum Ogólnokształcące nr V międzynarodowy - IB-MYP1,program IBprogram IB, program IBprogram IB - język angielski, język hiszpański 167,0
38 Liceum Ogólnokształcące nr V międzynarodowy - IB-MYP2,program IBprogram IB, program IBprogram IB - język angielski, język niemiecki 172,8
39 Liceum Ogólnokształcące nr V międzynarodowy - pre-IB1,program IBprogram IB, program IBprogram IB - język angielski, język francuski 188,8
40 Liceum Ogólnokształcące nr V międzynarodowy - pre-IB2,program IBprogram IB, program IBprogram IB - język angielski, język niemiecki 200,2
41 Liceum Ogólnokształcące nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego ogólny - A1,historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język włoski 135,4
42 Liceum Ogólnokształcące nr V ogólny - A2,historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski 132,2
43 Liceum Ogólnokształcące nr V ogólny - B1,biologia, chemia - język angielski, język francuski 142,8
44 Liceum Ogólnokształcące nr V ogólny - B2,biologia, chemia - język angielski, język włoski 143,6
45 Liceum Ogólnokształcące nr V ogólny - E1,geografia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 143,8
46 Liceum Ogólnokształcące nr V ogólny - E2,geografia, fizyka, matematyka - język angielski, język rosyjski 137,2
47 Liceum Ogólnokształcące nr V ogólny - F1,fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 157,0
48 Liceum Ogólnokształcące nr V ogólny - F2,fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język hiszpański 152,4

 

 

 

 

49 Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - IA1,geografia, matematyka - język angielski, język niemiecki 95,2
50 Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - IA2,fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 117,0
51 Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - IB1,język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 108,6
52 Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - IB2,informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 114,4
53 Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - IC, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 114,2
54 Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - ID, historia, język polski - język angielski, język niemiecki 107,8

 

 

 

 

55 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - A, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki 165,6
56 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - B, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki 166,6
57 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - C, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki 162,8
58 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - D1,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język rosyjski 161,6
59 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - D2,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język francuski 164,6
60 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - E, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski 140,8
61 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - F, chemia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 156,6
62 Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - G, geografia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 150,2
63 Liceum Ogólnokształcące nr VII   ogólny - H, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język rosyjski 161,2

 

 

 

 

64 Liceum Ogólnokształcące nr VIII dwujęzyczny - O, język angielski, język francuski - język francuski, język angielski 128,8
65 Liceum Ogólnokształcące nr VIII ogólny - A,D, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 141,8
66 Liceum Ogólnokształcące nr VIII ogólny - B, język polski, język angielski - język angielski, język rosyjski 143,0
67 Liceum Ogólnokształcące nr VIII ogólny - C, język polski, język angielski - język angielski, język francuski 140,4

 

 

 

 

68 Liceum Ogólnokształcące nr IX dwujęzyczny - H1,język hiszpański, matematyka - język angielski, język hiszpański 165,4
69 Liceum Ogólnokształcące nr IX dwujęzyczny - H2,historia, język hiszpański - język angielski, język hiszpański 138,8
70 Liceum Ogólnokształcące nr IX dwujęzyczny - I1,geografia, język włoski - język angielski, język włoski 121,2
71 Liceum Ogólnokształcące nr IX dwujęzyczny - I2,historia, język włoski - język angielski, język włoski 125,0
72 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - A, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki, język angielski, język niemiecki 157,8
73 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - B, geografia, matematyka - język angielski, język włoski 152,4
74 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - C1,biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 154,2
75 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - C2,biologia, chemia - język angielski, język hiszpański 157,4
76 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - D, biologia, chemia - język angielski, język rosyjski 149,6
77 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - E, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język hiszpański 148,6
78 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - F, historia, język angielski - język angielski, język francuski 146,0
79 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - G1,biologia, matematyka - język angielski, język niemiecki 151,8
80 Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - G2,biologia, matematyka - język angielski, język francuski 151,0

 

 

 

 

81 Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IA, geografia, biologia, język angielski - język angielski, język niemiecki 117,8
82 Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IB, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 112,6
83 Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IC1,biologia, chemia, język angielski - język angielski, język niemiecki 136,8
84 Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IC2,biologia, chemia, język angielski - język angielski, język rosyjski 136,0
85 Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - ID, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 121,8
86 Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IE, fizyka, informatyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 125,8
87 Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IF, geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - język angielski, język niemiecki 107,8

 

 

 

 

88 Liceum Ogólnokształcące nr XI ogólny - A1,biologia, chemia - język angielski, język hiszpański, język niemiecki 93,4
89 Liceum Ogólnokształcące nr XI ogólny - A2,biologia, język polski - język angielski, język hiszpański, język niemiecki 70,6
90 Liceum Ogólnokształcące nr XI sportowy - P1,geografia, biologia - język angielski, język niemiecki 40,0
91 Liceum Ogólnokształcące nr XI sportowy - P2,geografia, biologia - język angielski, język niemiecki 0,0
92 Liceum Ogólnokształcące nr XI sportowy - S, biologia, język angielski - język angielski, język niemiecki 137,0

 

 

 

 

93 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - historyczno-matematyczna, historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie, matematyka - język angielski, język francuski
150,2
94 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - historyczno-matematyczna, historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie, matematyka - język angielski, język niemiecki
160,0
95 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - historyczno-matematyczna, historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie, matematyka - język angielski, język rosyjski
154,2
96 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - historyczno-polonistyczna, historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski
140,4
97 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - historyczno-polonistyczna, historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki
139,6
98 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - historyczno-polonistyczna, historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie, język polski - język angielski, język rosyjski
152,0
99 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-biologiczna, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język francuski 149,6
100 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-biologiczna, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki 149,8
101 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-biologiczna, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język rosyjski 154,0
102 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-ekonomiczna, geografia, matematyka - język angielski, język niemiecki 152,4
103 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-ekonomiczna, geografia, matematyka - język angielski, język rosyjski 166,2
104 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-fizyczna, chemia, fizyka, matematyka - język angielski, język francuski 159,0
105 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-fizyczna, chemia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 161,8
106 Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-fizyczna, chemia, fizyka, matematyka - język angielski, język rosyjski 160,6

 

 

 

 

107 Liceum Ogólnokształcące nr XIII dwujęzyczny - H1 - dwujęzyczna z językiem niemieckim, geografia, język niemiecki, matematyka - język niemiecki, język angielski 146,2
108 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - A1- z edukacją dziennikarską, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 131,4
109 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - A2 - z edukacją medialną, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 128,2
110 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - B - z edukacją przyrodniczą, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki 130,6
111 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - C - z edukacją politechniczną, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język rosyjski 148,0
112 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - D - z edukacją ekonomiczną, geografia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 138,2
113 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - E - z edukacją prawniczą, historia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 127,2
114 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - F - z edukacją architektoniczną, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 137,0
115 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - G1 - z edukacją europejską, historia, geografia, język angielski - język angielski, język rosyjski 126,6
116 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - G2 - z edukacją europejską, historia, geografia, język angielski - język angielski, język francuski 127,2
117 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - H2 - z edukacją przyrodniczą, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki 142,4
118 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I1 - z edukacją dziennikarską, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 123,8
119 Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I2 - z edukacją prawniczą, historia, język niemiecki, matematyka - język angielski, język niemiecki 121,6

 

 

 

 

120 Liceum Ogólnokształcące nr XIV dwujęzyczny - E, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka - język angielski, język niemiecki 186,4
121 Liceum Ogólnokształcące nr XIV ogólny - A, B, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 158,0
122 Liceum Ogólnokształcące nr XIV ogólny - C, D, biologia, chemia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 147,8

 

 

 

 

123 Liceum Ogólnokształcące nr XV ogólny - 1 A matematyczna-biznes, geografia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 48,6
124 Liceum Ogólnokształcące nr XV ogólny - 1 B biologiczno-chemiczna, biologia, chemia, język angielski - język angielski, język niemiecki 101,8
125 Liceum Ogólnokształcące nr XV ogólny - 1 C humanistyczno-psychologiczna, biologia, wiedza
o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki
92,2
126 Liceum Ogólnokształcące nr XV ogólny - 1 D humanistyczna-prawa człowieka, historia, wiedza
o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki
72,6
127 Liceum Ogólnokształcące nr XV ogólny - 1 E biologiczno-geograficzna, geografia, biologia, język angielski - język angielski, język niemiecki 91,2
128 Liceum Ogólnokształcące nr XV sportowy - I B - P pływanie, biologia, chemia, język angielski - język angielski, język niemiecki, język niemiecki

 

 

 

 

 

129 Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - A, historia, język angielski - język angielski, język niemiecki 128,2
130 Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - B, geografia, język niemiecki - język niemiecki, język angielski 115,8
131 Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - C, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 130,6
132 Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - D, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 132,8
133 Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - E, historia, język polski - język angielski, język niemiecki 110,2
134 Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - F, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki 119,0

 

 

 

 

135 Liceum Ogólnokształcące nr XXIV ogólny - LA, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie - język angielski, język niemiecki 74,2
136 Liceum Ogólnokształcące nr XXIV sportowy - LB, historia, geografia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 206,0

 

 

 

 

137 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX integracyjny -historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki

 

138 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX ogólny -historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 86,4
139 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX ogólny -geografia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 74,2

 

LpPlacówkaGrupa rekrutacyjnaMin. liczba punktów

 1

Technikum nr 1 1c-ogólny Technik przemysłu mody-język angielski-język niemiecki 34,4

 2

Technikum nr 1 ogólny - 1a-Technik informatyk-język angielski-język niemiecki 94,4

 3

Technikum nr 1 ogólny - 1b-Technik informatyk-język angielski-język niemiecki 88,4

 4

Technikum nr 1 ogólny - 1d-Technik organizacji reklamy-język angielski-język niemiecki 91,4

 5

Technikum nr 1 ogólny - 1e-Technik handlowiec-język niemiecki-język angielski 51,0

 6

Technikum nr 1 ogólny - 1f-Technik optyk-język niemiecki-język angielski 45,6

 

 

 

 

 7

Technikum nr 2 ogólny - 1 TD-Technik pojazdów samochodowych-język angielski-język niemiecki 54,0

 8

Technikum nr 2 ogólny - 1 TF-Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki 64,2

Technikum nr 2 ogólny - 1TA-Technik mechanik-język angielski-język niemiecki 73,8

 10

Technikum nr 2 ogólny - 1TC-Technik pojazdów samochodowych-język angielski-język niemiecki 89,2

 

 

 

 

 11

Technikum nr 3 ogólny - 1TCK-Technik chłodnictwa i klimatyzacji-język angielski-język niemiecki ogólny 44,8

 12

Technikum nr 3 ogólny - 1TD-Technik urządzeń dźwigowych-język angielski-język niemieckiogólny 62,0

 13

Technikum nr 3 ogólny - 1TE-Technik elektryk-język angielski-język niemiecki ogólny 46,8

 14

Technikum nr 3 ogólny - 1TME-Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki ogólny 73,6

 15

Technikum nr 3 ogólny - 1TO-Technik mechanik-język angielski-język niemiecki ogólny 67,8

 16

Technikum nr 3 ogólny - 1TUO-Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-język angielski-język niemiecki ogólny 59,6

 

 

 

 

 17

Technikum nr 5 ogólny - 1 TF-Technik usług fryzjerskich-język angielski-język niemiecki ogólny 57,6
 

 

 

 

 18

Technikum nr 6 ogólny - 1 at1-Technik mechanik-język angielski-język niemiecki 53,2

 19

Technikum nr 6 ogólny - 1 at2-Technik mechanik lotniczy-język angielski-język niemiecki 44,6

20 

Technikum nr 6 ogólny - 1 bt1-Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki 82,2

 21

Technikum nr 6 ogólny - 1 bt2-Technik lotniskowych służb operacyjnych-język angielski-język niemiecki 58,6

 22

Technikum nr 6 ogólny - 1 ct-Technik logistyk-język angielski-język niemiecki 94,0

 23

Technikum nr 6 ogólny - 1 dt-Technik eksploatacji portów i terminali-język angielski-język niemiecki 38,4

 

 

 

 

 24

Technikum nr 7 ogólny - A B-Technik informatyk-język angielski-język niemiecki ogólny 101,8

25 

Technikum nr 7 ogólny - V X-Technik teleinformatyk-język angielski-język niemiecki ogólny 81,4

 

 

 

 

26 

Technikum nr 8 1AT-ogólny Technik handlowiec-język angielski-język niemiecki 57,8

 27

Technikum nr 8 1ET-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 69,2

28 

Technikum nr 8 1KNT-ogólny Technik księgarstwa-język niemiecki-język angielski 38,8

 29

Technikum nr 8 1KT-ogólny Technik księgarstwa-język angielski-język niemiecki 63,0

 30

Technikum nr 9 ogólny - Ga1-Technik żywienia i usług gastronomicznych-język angielski-język niemiecki ogólny 99,0

 

 

 

 

 31

Technikum nr 9 ogólny - Ga2-Technik żywienia i usług gastronomicznych-język niemiecki-język angielski ogólny 74,2

 32

Technikum nr 9 ogólny - Gb-Technik żywienia i usług gastronomicznych-język angielski-język niemiecki ogólny 81,0

 33

Technikum nr 9 ogólny - H-Technik hotelarstwa-język angielski-język niemiecki ogólny 81,4

 34

Technikum nr 9 ogólny - L-Kelner-język angielski-język niemiecki ogólny 44,8

 35

Technikum nr 9 ogólny - T-Technik obsługi turystycznej-język angielski-język niemiecki ogólny 69,8

 

 

 

 

 36

Technikum nr 10 ogólny - A-Technik elektronik-język angielski-język niemiecki 74,4

 37

Technikum nr 10 ogólny - C-Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki 111,0

 38

Technikum nr 10 ogólny - DE-Technik informatyk-język angielski-język niemiecki 114,6

 39

Technikum nr 10 ogólny - FG-Technik informatyk-język angielski-język niemiecki 119,8

 

 

 

 

40 

Technikum nr 11 ogólny - 1a-Technik budownictwa-język angielski-język niemiecki ogólny 64,0

 41

Technikum nr 11 ogólny - 1d-Technik drogownictwa-język angielski-język niemiecki ogólny 56,0

 42

Technikum nr 11 ogólny - 1g-Technik geodeta-język angielski-język niemiecki 87,0

 43

Technikum nr 11 ogólny - 1r-Technik renowacji elementów architektury-język angielski-język niemiecki 44,2

 44

Technikum nr 11 ogólny - 1s-Technik urządzeń sanitarnych-język angielski-język niemiecki 50,6

 

 

 

 

45 

Technikum nr 12 ogólny - AS-Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym-język angielski-język niemiecki 59,2

 46

Technikum nr 12 ogólny - TE-Technik elektroenergetyk transportu szynowego-język angielski-język niemiecki 74,8

 47

Technikum nr 12 ogólny - TK-Technik transportu kolejowego-język angielski-język niemiecki 57,0

 48

Technikum nr 12 ogólny - TL1-Technik logistyk-język angielski-język niemiecki 78,4

 49

Technikum nr 12 ogólny - TLI-Technik logistyk-język angielski-język niemiecki 71,8

 50

Technikum nr 12 ogólny - TP-Technik eksploatacji portów i terminali-język angielski-język niemiecki 60,0

 51

Technikum nr 12 ogólny - TS-Technik spedytor-język angielski-język niemiecki 60,2

 

 

 

 

 52

Technikum nr 13 1 eT-dwujęzyczny - Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 125,0

53 

Technikum nr 13 ogólny - 1 aT-Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 58,0

 54

Technikum nr 13 ogólny - 1 bT-Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 47,6

 55

Technikum nr 13 ogólny - 1 cT-Technik ekonomista-język angielski-język hiszpański 59,8

 56

Technikum nr 13 ogólny - 1 dT-Technik organizacji reklamy-język angielski-język niemiecki 72,6

 

 

 

 

 57

Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi integracyjny - T14-integracyjny - Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki

 

 58

Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi ogólny - T14-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 52,2

 

 

 

 

 59

Technikum nr 15 1TC-ogólny Technik cyfrowych procesów graficznych-język angielski-język niemiecki 95,4

 60

Technikum nr 15 ogólny - 1TA-Technik ochrony środowiska-język angielski-język niemiecki ogólny 42,4

 61

Technikum nr 15 ogólny - 1TB-Technik analityk-język angielski-język niemiecki ogólny 69,6

 62

Technikum nr 15 ogólny - 1TD-Fototechnik-język angielski-język niemiecki ogólny 116,6

 63

Technikum nr 15 ogólny - 1TE-Technik organizacji reklamy-język angielski-język niemiecki ogólny 94,4

 

 

 

 

 64

Technikum nr 16 ogólny - ATE - bankowość-Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 41,8

 65

Technikum nr 16 ogólny - ATH - manager hotelu-Technik hotelarstwa-język angielski-język niemiecki 59,4

 66

Technikum nr 16 ogólny - ATO - steward/stewardessa-Technik obsługi turystycznej-język angielski-język niemiecki 37,2

 67

Technikum nr 16 ogólny - BTH - zarządzanie obiektami spa & wellness-Technik hotelarstwa-język angielski-język niemiecki ogólny 50,2

 68

Technikum nr 16 ogólny - BTO - rezydent – pilot wycieczek-Technik obsługi turystycznej-język angielski-język niemiecki 53,2

 

LpPlacówkaGrupa rekrutacyjnaMin. liczba punktów

 1

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 ogólny - Monter-elektronik - język angielski ogólny 39,8

 

 

 

 

 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 ogólny - Blacharz samochodowy - język niemiecki 35,2

 3

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - język angielski 44,8
 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki 46,4

 5

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 ogólny - Lakiernik - język niemiecki 33,4

 6

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 ogólny - Mechanik maszyn i urządzeń drogowych - język niemiecki

 

 7

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 ogólny - Mechanik motocyklowy - język angielski 39,6

 8

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 ogólny - Mechanik pojazdów samochodowych - język angielski 58,6

 9

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 ogólny - Monter mechatronik - język angielski 44,2

 10

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 ogólny - Operator obrabiarek skrawających - język niemiecki 53,8

 

 

 

 

 11

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 ogólny - Elektromechanik - język angielski ogólny 38,8

 12

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 ogólny - Elektryk - język angielski ogólny 35,8

 13

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 ogólny - Mechanik-monter maszyn i urządzeń - język angielski ogólny 41,0

 14

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 ogólny - Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych - język angielski ogólny 76,8

 15

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 ogólny - Operator obrabiarek skrawających - język angielski ogólny 46,4

16 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 ogólny - Ślusarz - język angielski ogólny 36,6

 

 

 

 

 17

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 ogólny - Betoniarz-zbrojarz - język niemiecki

 

 18

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 ogólny - Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - język niemiecki 61,8

 19

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 ogólny - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - język angielski 44,6

 20

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 ogólny - Murarz-tynkarz - język angielski 45,4

 

 

 

 

 21

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Blacharz samochodowy - język niemiecki ogólny 30,6

 22

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Cukiernik - język angielski ogólny 51,2

 23

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Dekarz - język angielski ogólny 49,2

 24

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki ogólny

 

 25

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Elektryk - język niemiecki ogólny 48,0

 26

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Fotograf - język angielski ogólny 87,0

 27

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Fryzjer - język angielski ogólny 36,2

 28

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Fryzjer - język angielski ogólny 69,4

 29

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Fryzjer - język niemiecki ogólny 52,2

 30

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Krawiec - język angielski ogólny 45,0

 31

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Kucharz - język angielski ogólny 76,8

 32

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Lakiernik - język niemiecki ogólny 28,0

 33

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Mechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki ogólny 27,2

 34

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - język angielski ogólny 48,8

35

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Murarz-tynkarz - język angielski ogólny

 

36

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Obuwnik - język angielski ogólny

 

37

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Piekarz - język angielski ogólny 38,8

38

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Sprzedawca - język angielski ogólny 39,2

39

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Stolarz - język angielski ogólny 39,8

40

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Tapicer - język angielski ogólny

 

41

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Wędliniarz - język angielski ogólny

 

42 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ogólny - Złotnik-jubiler - język angielski ogólny 123,0

 

 

 

 

43

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 ogólny - Monter mechatronik - język angielski 39,8

44

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 ogólny - Operator obrabiarek skrawających - język angielski 54,6

 

 

 

 

45

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 ogólny - Sprzedawca - język angielski 46,6

 

 

 

 

46

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 ogólny - Kucharz - język angielski ogólny 36,4

47

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 ogólny - Kucharz - język niemiecki ogólny 40,0

 

 

 

 

48

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 ogólny - Krawiec - język niemiecki

 

49

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 ogólny - Sprzedawca - język niemiecki